Se alla

Ett betygssystem som speglar faktiska kunskaper

Måndag 9 november 2020

En bra utbildning lägger grunden för framtiden. Liberalerna driver på för åtgärder som ökar fokus på djupa ämneskunskaper i skolan. Mot bakgrund av detta har vi tillsammans med Centerpartiet och regeringen gett Skolverket uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet.

Dagens betygssystem upplevs av många som straffande. Kursbetygen sätts efter varje avslutad kurs och innebär att man får flera betyg i varje ämne beroende på vilken kurs man läser. När kursen avslutas sätts också ett betyg som inte går att ändra under gymnasietidens gång. Kursbetygen redovisar inte vilka kunskaper eleven har vid gymnasiets slut, utan enbart vid respektive kurs avslut.

Betygens uppgift bör vara att på ett rättvisande sätt spegla vilka kunskaper i ett ämne som en elev har med sig från sin utbildning. Ämnesbetyg i stället för kursbetyg kan ge eleverna mer tid att utvecklas i ett ämne innan avgörande betyg sätts. Det ger också bättre förutsättningar för ett fördjupat lärande och lärande över tid. Det är viktigt att många elever får med sig högskolebehörighet från gymnasieskolan så att vägen till vidare studier eller omställning senare i livet inte är så lång. Det är något som både den enskilda individen och arbetsmarknaden tjänar på, men även samhället som helhet.

Skolan ska ha ett betygssystem som speglar faktiska kunskaper, främjar lärande och uppmuntrar elever att anstränga sig och tyvärr lever dagens betygssystem inte upp till det fullt ut.

Läs gärna mer här.