Se alla

Språkkrav ­räcker inte – reformera hela SFI-modellen

Onsdag 19 maj 2021

Vi är stolta över att språkkravet för medborgarskap nu ska genomföras. Men det räcker inte. För att kravet ska fungera om ett incitament till integration måste också modellen för SFI-­undervisning förändras och sätta kvalitet i fokus. Liberalerna presenterar nu fem förslag för att förbättra SFI-undervisningen och stärka vägen mot arbetsmarknaden för nyanlända, skriver riksdagsledamöterna Robert Hannah (L) och Maria Nilsson (L) på GP debatt.

  1. SFI ska följa en tydlig progressionstrappa och ha en yttre tidsgräns. Genomströmningen av elever inom SFI behöver öka. I dag kan SFI, praktikplatser och olika former av bidrag varvas i åratal. Vi föreslår därför en ny och förutsägbar progressionstrappa för SFI med tydliga förväntningar och krav. Denna trappa ska också kombineras med kontrollstationer för att säkerställa elevernas kunskaps­utveckling. Ingen ska fastna i SFI i åratal – en fyraårsgräns för SFI ska införas.
  2. Höj de nationella kraven på kvaliteten på utbildningen. Istället för prislappen ska kvaliteten vara viktigast i framtiden när det kommer till upphandlingsförfaranden. Kraven på vad SFI ska innefatta, vilken flexibilitet som ska finnas och vilken kvalitet den ska hålla skärpas. I dag misslyckas alltför många kommuner med upphandlingen av högkvalitativ SFI för att de lagstiftade grundkraven är för låga. Dagens system skapar ojämlikheter, brister och försvårar för arbetsmarknadsetablering och rörlighet inom Sverige.
  3. Integrera jobbperspektivet i SFI. Jobbcoacher ska arbeta parallellt, och i samarbete, med SFI. Yrkes-SFI och SFI med koppling till att starta eget ska finnas tillgängligt i varje kommun och det ska alltid vara möjligt och förväntat att eleven går klart SFI även om den fått ett heltidsjobb.
  4. Rätt att lära sig svenska digitalt. Det behövs ett digitalt öppet språkverktyg med pedagogiska tjänster som är tillgängligt för alla nyanlända i ­Sverige. Språkverktyget ska innehålla före­läsningar, träningsuppgifter och möjlighet att skriva tentor digitalt.
  5. Inför yrkesskolan och ge dem som saknar gymnasieutbildning chansen till utbildning inom bristyrken. Yrkesutbildningar spelar en viktig roll bland annat för att fler nyanlända ska komma i arbete, men är i dag otillräckliga. Därför vill vi införa en ny utbildningsform: Yrkesskolan, en yrkesutbildning för vuxna motsvarande gymnasial nivå, med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande. Utbildningen ska vara öppen för alla som saknar gymnasiekompetens, men vara särskilt anpassad för att kunna följa fullgjord SFI. Utbildningen ska långsiktigt fokusera på bristyrken där det finns goda chanser att få arbete som exempelvis golvläggare, undersköterska och personlig assistent.

Under två års tid har Liberalerna arbetat med att ta fram programmet för Förortslyftet som har det övergripande målet att det 2030 inte ska finnas några utsatta områden i Sverige. Förslagen kommer läggas fram för Liberalernas landsmöte hösten 2021.

Läs hela debattartikeln  här.