Se alla

Sverige – möjligheternas land.

Solnedgång i Rosengård.

Förortslyftet

Hela Sverige ska vara möjligheternas land. Då kan vi inte ha områden där människors vardag och livschanser begränsas som de gör i de 60 utsatta områdena från Malmö och Rosengård i söder till Borlänge och Tjärna ängar i norr. Därför behövs förortslyftet – en plan för att vända utvecklingen i Sveriges utsatta områden fram till år 2030.

DÄRFÖR ÄR JAG LIBERAL

Jag är med i Liberalerna för synen på människans villkorslösa rätt till frihet och den starka övertygelsen om att aldrig acceptera att någon står utanför samhället. Därför är tillgång till en levande arbetsmarknad och utbildningsmöjligheter är grunden. Jag är också med i Liberalerna för den starka strävan att motverka social splittring. Jag vill se ett samhälle som gör upp med alla former av kompromissande med extrema krafter som splittrar samhället och fråntar enskilda sin rätt att forma sitt egna liv. När vi har gjort upp med dessa krafter, är jag övertygad om att vi kan skapa ett Sverige som möjliggör frihet för alla landets invånare.

Aktuellt

Sociala medier

  • Följ på: 

Varnar för pandemieffekt i skolan: ”Ökat inslag av glädjebetyg” https://www.bblat.se/logga-in/varnar-for-pandemieffekt-i-skolan-okat-inslag-av-gladjebetyg

Idag är internationella dagen mot trafficking, en dag som jag önskar inte ska behövas. Människohandel för sexuella ändamål är ett av de vidrigaste brott man kan utsätta en annan människa för. Ett brott som fråntar människan sin värdighet och mänsklighet. Vår tids slaveri som pågår... också i Sverige.

Jag har mött offren. Möten jag alltid bär med mig. Jag tänker på "Anna" som då var 17 år, ett barn.

En polis ringer till mig och ber om hjälp. Jag träffar Anna och bär för alltid med mig minnet av den skräck och den vädjan som hennes ögon vittnade om. Anna hade vilseletts till Sverige av människohandlare. De hade utlovat arbete. Jag tänker på Annas önskan om att få skicka hem pengar och en docka till sin dotter. En dotter som hon tvingats lämna och som var orsaken till att hon sökt sig till Sverige. Några pengar hade hon inte sett och oron för sin dotter var enorm. Fattigdomens fruktansvärda villkor.

Mötet med Anna är ett av många möten som blivit min drivkraft i kampen mot det våld och det förtryck som pojkar och män utsätter flickor och kvinnor för, inklusive trafficking. Antalet offer för människohandel ökar i världen. Sexköpslagen som begränsar marknaden har varit viktig i Sverige.

Vi behöver dock mer internationellt samarbete för att komma åt de nätverk som handlar med människor. Liberalerna fortsätter att jobba för inrättandet av ett europeiskt FBI med mandat att arbeta över hela unionen och genomföra ingripanden. Det är det enda sättet att komma åt gränsöverskridande brottslighet.

Dessutom behöver vi inrätta ett stödprogram till offren för prostitution och människohandel. Ett långsiktigt och hållbart nationellt stödprogram som garanterar skydd och stöd för återhämtning och rehabilitering. Detta är ett viktigt politiskt ansvar som Liberalerna tar och kommer driva på för.

Ett liv fritt från alla former av förtyck och våld är en grundläggande rättighet - för alla.

Idag är internationella dagen mot trafficking, en dag som jag önskar inte ska behövas. Människohandel för sexuella ändamål är ett av de vidrigaste brott man kan utsätta en annan människa för. Ett brott som fråntar människan sin värdighet och mänsklighet. Vår tids slaveri som pågår... också i Sverige.

Jag har mött offren. Möten jag alltid bär med mig. Jag tänker på "Anna" som då var 17 år, ett barn.

En polis ringer till mig och ber om hjälp. Jag träffar Anna och bär för alltid med mig minnet av den skräck och den vädjan som hennes ögon vittnade om. Anna hade vilseletts till Sverige av människohandlare. De hade utlovat arbete. Jag tänker på Annas önskan om att få skicka hem pengar och en docka till sin dotter. En dotter som hon tvingats lämna och som var orsaken till att hon sökt sig till Sverige. Några pengar hade hon inte sett och oron för sin dotter var enorm. Fattigdomens fruktansvärda villkor.

Mötet med Anna är ett av många möten som blivit min drivkraft i kampen mot det våld och det förtryck som pojkar och män utsätter flickor och kvinnor för, inklusive trafficking. Antalet offer för människohandel ökar i världen. Sexköpslagen som begränsar marknaden har varit viktig i Sverige.

Vi behöver dock mer internationellt samarbete för att komma åt de nätverk som handlar med människor. Liberalerna fortsätter att jobba för inrättandet av ett europeiskt FBI med mandat att arbeta över hela unionen och genomföra ingripanden. Det är det enda sättet att komma åt gränsöverskridande brottslighet.

Dessutom behöver vi inrätta ett stödprogram till offren för prostitution och människohandel. Ett långsiktigt och hållbart nationellt stödprogram som garanterar skydd och stöd för återhämtning och rehabilitering. Detta är ett viktigt politiskt ansvar som Liberalerna tar och kommer driva på för.

Ett liv fritt från alla former av förtyck och våld är en grundläggande rättighet - för alla.