Kalender Nyheter Twitter

8 april 2015

Alliansen kommer att lägga fram fyra skilda budgetmotioner

Besked från oppositionen. Allianspartierna kommer att lägga fram fyra skilda ­budgetmotioner både i vår och i höst. Vi ska hedra decemberöverenskommelsen, men vi ­kommer inte att acceptera ett ensidigt agerande om överskottsmålet från ­regeringen, skriver Allianspartiernas partisekreterare. Alliansens partier har i gemen­samma valmanifest och budgetar i nära tio år visat att vi både kan och…

1 april 2015

Regeringens förslag om ett kommunalt veto mot friskolor är oacceptabelt

Jan Björklund anser att ett införande av ett kommunalt veto mot friskolor kraftigt kommer att minska föräldrars valfrihet i Sverige. Han kallar regeringens förslag för oacceptabelt. – Dessutom är det ett tydligt brott mot den friskoleöverenskommelse som vi gjort mellan partierna, säger han till SVT Nyheter. Se inslaget: http://www.svt.se/nyheter/jan-bjorklund-oacceptabelt

1 april 2015

Intervju med Barbro Westerholm

Jag har valt att ha en liten arbetsgrupp med representation från olika landsändar och glesbygd samt tätort. Det är många fler som anmält intresse för att vara med i arbetsgruppen. För dem skapar jag ett nätverk som tillsammans med länsansvariga för Liberala Seniorer blir idégivare och bollplank. Jag hoppas också på inspel från LUF, Liberala…

30 mars 2015

Björklund om regeringens satsning: ”Komiskt”

Regeringen satsar två miljarder kronor på fler lärare i lågstadiet och fler platser på lärarutbildningen. ”Komiskt”, säger FP-ledaren Jan Björklund om satsningen, som han säger redan pågår eftersom den fanns med i Alliansens budget som riksdagen klubbade före jul. Läs mer: http://www.dn.se/nyheter/politik/bjorklund-om-regeringens-satsning-komiskt/

27 mars 2015

Dåligt förberedd regering skapar osäkerhet

Tyvärr fick vi rätt – en oförberedd regering blir handlingsförlamad. Regeringens förslag till riksdagen är så få att utskottsmöten får ställas in, skriver Erik Ullenhag (FP). Vi var många som innan valet påpekade att det är svårt att som regering få igenom sin politik om man inte är väl förberedd. Förberedd i sakfrågor och reformer…

27 mars 2015

Intervju med Gulan Avci som leder arbetsgruppen för jämställdhet

Hej, Gulan Avci! Du är tillträdande ordförande för arbetsgruppen för jämställdhet och ordförande för Liberala Kvinnor. Arbetsgruppen du leder ska ta fram ny politik för Liberalerna och är en del av vårt förnyelsearbete, vad ska gruppen arbeta med? – Vi ska fortsätta arbetet med att presentera fler förslag för hur jämställdhet kan nås snabbare mellan…

27 mars 2015

De rödgröna sviker vallöften på löpande band

– De rödgröna sviker vallöften på löpande band och det skadar trovärdigheten för den ekonomiska politiken. Häromdagen sveks löftet om att inte försämra ROT-avdraget och i dag övergavs ett tydligt vallöfte om att inte höja bensinskatten, säger Erik Ullenhag. – Försämringar av RUT och ROT är särskilt allvarliga. Dessa avdrag har skapat 27 000 nya…

26 mars 2015

Eliasson (FP): Dagens beslut ett stort steg mot avskaffad tv-licens

– Idag tar vi i och med beslutet i kulturutskottet ett stort steg mot ett avskaffande av radio- och tv-avgiften, som den ser ut idag. Jag är mycket glad över att vi i bred enighet kan ta detta steg framåt, det säger Bengt Eliasson, ledamot i kulturutskottet, med anledning av dagens beslut. Beslutet innebär att…

24 mars 2015

Alliansen lägger fram utskottsinitiativ för nya bullerregler

Efter ett initiativ från Alliansen kom bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) till Civilutskottet idag för att redogöra för vad regeringen avser göra för att adressera den akuta bristen på bostäder. I samband med detta presenterade alliansens partirepresentanter ett utskottskottsinitiativ med krav på att sluta fördröja de nya riktvärden för buller som nu hindrar möjligheterna till byggnationer…

24 mars 2015

Intevju med Christina Örnebjär

Hej, Christina Örnebjär! Du är tillträdande ordförande för arbetsgruppen för Socialpolitik för ökad sammanhållning, och tillika tillträdande riksdagsledamot. Arbetsgruppen du leder ska ta fram ny politik för Liberalerna och är en del av vårt förnyelsearbete, vad ska gruppen arbeta med? – Vi ska arbeta brett med socialpolitiken och ett stort fokus ligger på barnperspektivet. Vi…
1 74 75 76 77 78 82