Se alla

Förslag: EBO bör begränsas i vissa områden

Lördag 22 oktober 2016

Liberalerna föreslår i ett nytt integrationspolitisk program ett tillfälligt EBO-stopp. Många asylsökande väljer eget boende, det som kallas EBO. EBO ger den asylsökande ökade möjligheter att välja sin bostad och bo nära släkt och vänner. Vissa kommuner får stora negativa konsekvenser när EBO-mottagandet är stort.

– EBO ska inte avskaffas, men dess negativa konsekvenser måste begränsas. Liberalerna föreslår ett tillfälligt stopp i vissa kommuner med väldigt stor trångboddhet, säger Fredrik Malm.

En mycket hög koncentration av EBO i ett område får negativa sociala konsekvenser i form av trångboddhet och segregation. I vissa kommuner/kommundelar är läget så pass ansträngt att antalet personer boende i EBO bör begränsas.

– Migrationsverket ska kunna begränsa EBO i vissa kommuner. Vill en asylsökande bosätta sig i en av dessa kommuner måste de först få ett godkännande av Migrationsverket, som ska samråda med berörd kommun, avslutar Fredrik Malm.

Förslaget om begränsat EBO har godkänts av partistyrelsen, och ska behandlas i partirådet i november.