Se alla

Liberalerna: Förslag till nytt integrationspolitiskt program

Måndag 24 oktober 2016

Idag har Liberalernas integrationspolitiske talesperson Fredrik Malm presenterat ett förslag till nytt integrationspolitiskt program. Programmet innehåller 46 punkter för ett Sverige som håller ihop och där alla människor, oavsett bakgrund, ges samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Programmet har behandlats av partistyrelsen och ska behandlas och antas vid Partirådet i november. 

Förslagen i korthet: 
• Ett språk- och samhällsprov i samband med ansökan om medborgarskap införs för att stärka medborgarskapets status. För att kunna delta fullt ut i det svenska samhället behövs

Liberalerna: Förslag till nytt integrationspolitiskt program