Se alla

Minska krånglet – avskaffa meningslösa regler

Fredag 14 oktober 2016

Sverige kan komma mycket längre på vägen mot ett samhälle utan onödigt regelkrångel för privatpersoner eller företag.

Liberalerna presenterar därför  fyra förslag för minskat krångel.

  1. En regel in, en regel ut. Sverige bör införa en lagstiftningsprincip som innebär att för varje ny betungande administrativ börda som införs måste en motsvarande börda tas bort.
  2. Låt reglerna utmanas av den som måste tillämpa dem. Den personal som arbetar i myndigheter och förvaltningar har stor kunskap om vilka bestämmelser som skapar onödigt krångel. Låt dem vara med och föreslå vilka regler som ska bort.
  3. Fler myndigheter ska leta onödiga regler. Fler myndigheter ska ha ett uttryckligt uppdrag att arbeta med regelförenklingar. Det är viktigt att arbetet ges samma vikt oavsett om den onödiga byråkratin drabbar företag eller privatpersoner.
  4. Sverige måste inte alltid vara bäst i klassen i EU. Utgångspunkten när vi genomför EU-lagstiftning bör vara miniminivån, det vill säga att Sverige uppfyller grundkraven.

Om det finns skäl att gå längre (till exempel av hänsyn till miljön, folkhälsan eller arbetarskyddet) måste det tydligt visas att fördelarna väger tyngre än den nackdel som ligger i en ökad regelbörda.

Liberalismen utgår från den enskilda människans rätt att fatta beslut om sitt eget liv. Sverige behöver färre regler och enklare regler. Det är bra för företagsamheten, bidrar till effektivare förvaltning och ökar individernas frihet.

Läs Christer Nylanders debattartikel i Aftonbladet här

Läs Liberalernas motion om färre och enklare regler här