Se alla

Bengt Eliasson (L): Liberalerna kräver att sparkrav i LSS hävs omedelbart

Torsdag 13 oktober 2016

Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att försämra för människor med behov av personlig assistans. Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar” och man har i budgeten i praktiken sänkt schablonersättningen. Regeringen sänder också kraftfulla signaler till Försäkringskassan och kommunerna att antalet beviljade timmar ska minskas. 

– Liberalerna kräver idag att regeringen omedelbart utfärdar ett nytt regleringsbrev där man drar tillbaka uppmaningen till Försäkringskassan om att begränsa antalet timmar, säger Bengt

Bengt Eliasson (L): Liberalerna kräver att sparkrav i LSS hävs omedelbart