Se alla

Liberaler driver på för ökad trygghet

Söndag 10 oktober 2021

Sverige tillhör de länder som drabbats allra hårdast av dödligt skjutvapenvåld. Sprängningarna saknar internationellt motstycke, och under de senaste fem åren har rån mot barn mer än fördubblats. Idag skriver Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson på DN Debatt tillsammans med flera övriga oppositionspartier.

Hur ser du på utvecklingen i Sverige? 

– Först och främst är Sverige i grunden ett tryggt land, men utvecklingen går åt fel håll. Det är uppenbart att regeringen har misslyckats. Vi måste fokusera på att lösa samhällsproblem så att människor faktiskt kan känna framtidstro. Det kräver att vi ger rättsväsendet rätt verktyg att möta gängkriminaliteten. Samtidigt får vi inte missa det förebyggande arbete. För oss liberaler är det självklart att vi måste satsa på skolan. Skolan är den bästa skyddsvallen mot att unga rekryteras in i kriminalitet.

Vad gör ni i Liberalerna för att vända utvecklingen?

– Liberalerna har sedan tidigare presenterat  omfattande trygghetssatsningar och vill ge polisen fler verktyg. I vår budgetmotion satsar vi sju miljarder mer än regeringen till rättsväsendet för att öka tryggheten i hela landet. Nu har vi tillsammans med andra partier fortsatt denna satsning genom att presentera över 20 skarpa förslag för att stoppa gängen och hejda nyrekryteringen.

Varför skriver ni den här artikeln?

– Vi måste lösa samhällsproblemen och öka människors frihet. Det grova våldet är ett enormt samhällsproblem som på många sätt hotar frihet. Liberalerna har samarbetat med regeringen i vissa rättsfrågor men har också drivit på tillsammans med oppositionen i riksdagen. Det har vi gjort under hela mandatperioden och lagt fram en rad gemensamma tillkännagivanden som tvingat regeringen att agera. En rad av dessa krav skriver vi om i den här artikeln tillsammans med ytterligare förslag som blivit aktuella. Vi är beredda att prata med alla partier i riksdagen för att lösa samhällsproblemen.

I korthet, vad handlar förslagen om?

Det handlar som sagt om att stoppa gängen och att hejda nyrekryteringen. För att göra detta föreslår vi bland annat att införa en möjlighet till proaktiv hemlig avlyssning och dataavläsning mot gängkriminella.

Finns inte den möjligheten redan idag?

– Det finns i andra västländer, men inte i Sverige Vi vill att svensk polis får samma typ av verktyg mot gängkriminella som sina kolleger i andra rättsstater i Europa.

Vad vill ni göra mer?

Vi föreslår bland annat skärpta straff för gängkriminella i syfte att låsa in de mest brottsaktiva personerna, ett nytt straff i form av vistelseförbud för att gängkriminella ska hållas borta från områden där gänget fått fäste och bätte möjligheter att beslagta gängkriminellas egendom.

Men hur kan vi göra för att fler inte ska rekryteras in i gängkriminaliteten? 

Det handlar om att jobba mer förebyggande. Skolan och socialtjänsten är central. Sverige har under alltför lång tid förbisett skolans roll. Vi ser hur över 15 000 barn lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet. Det är inte acceptabelt. Politiken måste inse att skolan ur ett förebyggande perspektiv är den bästa rätts-, skol- och integrationspolitiken. Därför  satsar Liberalerna 14 miljarder mer än regering på skolan i vår budget.

Räcker det verkligen att bara satsa på skolan? 

Vi behöver en pakt mot gängen där skola, polis och socialtjänst finns med. Socialtjänsten behöver få ytterligare mandat och verktyg för att ingripa tidigt och ibland kraftfullt för att få barn och unga på rätt väg i livet. Vi måste stärka föräldraansvaret, staten måste ta ett större ansvar för unga som begår allvarliga brott och vi måste skydda barn som utsätts för kriminella miljöer. Det är ett långsiktigt arbete som borde ha startat redan för längesen.

Läs alla förslag i debattartikeln här.