Se alla

Liberal budgetsatsning och utredning för trygghet i hela landet

Tisdag 21 september 2021

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliberalernas%2Fvideos%2F252194996803225%2F&show_text=false&width=560&t=0

Liberalerna presenterar en budgetsatsning för ökad trygghet i hela landet. Sammantaget innebär satsningarna på rättsväsendets myndigheter, kommunala ordningsvakter och polislöner tillskott på över sju miljarder kronor. Samtidigt ger Liberalerna åklagaren Paulina Brandberg i uppdrag att utreda nya politiska åtgärder mot den grövsta kriminaliteten.

Ett av statens viktigaste uppdrag är att skydda sina medborgare från brott. Våldet måste upphöra nu – det kan inte vänta tills segregationens, fattigdomens eller skolans problem är lösta. Människor ska inte leva med rädsla. Det är de kriminella som ska få sin frihet berövad, säger Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni, i en kommentar.

Det åtgärdspaket som regeringen presenterade i går lämnar dessvärre mycket att önska. Trots kända brister uteblir långsiktiga satsningar på en rad viktiga myndigheter och verksamheter. Liberalerna vill gå längre och öka resurserna till rättsväsendet, förbättra arbetsvillkoren för poliser och öka tryggheten i kommuner genom lokalt anställda trygghetsvakter.

För att värna människors frihet och trygghet krävs ett starkt rättsväsende. Vi har stora utmaningar i Sverige, men med Liberalernas ökade satsningar på de rättsvårdande myndigheterna står vi bättre rustade att ta itu med de utmaningarna, säger Johan Pehrson, Liberalernas rättspolitiska talesperson i en kommentar.

Liberalerna ger åklagaren Paulina Brandberg i uppdrag att utreda politiska förslag för att mer effektivt kunna bekämpa den grövsta kriminaliteten. Utredningen ska inriktas på såväl förebyggande som brottsbekämpande åtgärder. Uppdraget ska komplettera Liberalernas rättspolitik och ska redovisas till Johan Pehrson senast 1 december 2021.

Jag arbetar varje dag konkret med lagstiftningen och ser precis vilka verktyg som saknas. I mitt arbete hanterar jag mycket internationell brottslighet och jag ser då vad andra länder har för lagstiftningslösningar på samma problem som vi har i Sverige. Här finns väldigt mycket för Sverige att lära, säger Paulina Brandberg i en kommentar.

Sammanfattning av Liberalernas budgetsatsning:

  • Trygghet ska inte vara en fråga om var i landet man bor.

Liberalerna avsätter därför 500 miljoner kronor 2022, 600 miljoner kronor 2023 och 700 miljoner kronor 2024 i ett statligt anslag till kommuner som vill satsa på kommunala ordningsvakter.

  • Åtgärda polisbristen – mer pengar i plånboken för poliser

Liberalerna presenterar en budgetsatsning på höjda polislöner. I vår budget avsätter vi en trappa med 400 miljoner kronor 2022, 800 miljoner kronor 2023 och 1200 miljoner kronor 2024.

  • Kraftig och långsiktig utbyggnad av brottsbekämpning och rättsväsende

I Liberalernas budgetalternativ kommer budgethålen att fyllas för Polismyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Tullverket, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården. Det innebär budgetförstärkningar med sammanlagt 3,4 miljarder kronor för åren 2022–2024 utöver regeringens förslag.