Se alla
Jakob Olofsgård bräsnelpriser

Liberalerna vill tillåta eftersöksjägare att använda blåljus

Fredag 8 oktober 2021

Varje år sker 61 136 viltolyckor på våra vägar enligt Nationella Viltolycksrådet. Viltolyckor har under pandemin minskat men nu är det den tiden på året då risken för viltolyckor ökar. Människor ger sig ut i sina bilar i höstmörkret på samma tider som viltet rör sig. Dessutom inleds älgjakten och viltet rör sig i större utsträckning. På uppdrag av polisen finns därför trafikeftersöksjägare som dygnet runt står redo att för samhällets räkning ge sig ut förkorta lidandet för det skadade viltet. Detta är en för Sverige relativt unik lösning som tydligt visar på hur civilsamhället och myndigheterna samarbetar för det gemensammas bästa.

Eftersöksjägare utför trafikeftersök på uppdrag av polisen och deras uppgift är att hitta påkört vilt och minska deras lidande. I dag finns viss utrustning som är till för att varna och uppmärksamma förbipasserande bilister att sänka farten för att inte utsätta eftersöksjägarna och deras hundar för fara.  Liberalerna menar att det inte räcker. Det måste bli säkrare för eftersöksjägarna när de stannar längs vägen.

Liberalerna presenterar inför sitt landsmöte i november ny jaktpolitik där en av nyheterna är att eftersöksjägare som agerar på polisens uppdrag ska få rätten att använda blåljus på olycksplatsen. Den otrygga arbetsmiljön för landets trafikeftersöksjägare där både jägare och hundar riskeras på grund av bilisters bristande respekt för arbetet som pågår på platsen är oacceptabel. Liberalerna menar att använde av blåljus kraftfullt skulle signalera för trafikanter att detta är en olycksplats där hastigheten ska sänkas samt att jägarna arbetar på myndighetens uppdrag.

Eftersöksjägarna inom NVR gör en oerhört viktig samhällsinsats där de på sin fritid och med sin egen utrustning och hundar ger sig ut på samhällets uppdrag för att minimera lidandet för skadat vilt. Den osäkra arbetsmiljö som idag råder ute på våra vägar är inte acceptabel, säger Liberalernas landsbygdspolitiske talesperson Jakob Olofsgård.