Se alla

34 förslag för att rusta Sverige mot våldsutvecklingen

Onsdag 7 oktober 2020

Sverige är i grunden är ett tryggt land men det grova våldet kommer fortsätta eskalera om inte samhället sätter in åtgärder. Idag presenterade Nyamko Sabuni och Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson 34 brottsförebyggande och brottsbekämpande insatser – från en tryggare kunskapsskola till högre straff för livsstilskriminella. Liberalerna menar att det kommer att krävas omfattande insatser och resurser i många år framöver för att på riktigt vända utvecklingen.

Det samlade arbetet är en pakt mot gängen, som ska rusta samhället så att det genomsyras av frihet, trygghet och möjligheter för alla. Det är ett Sverige som står på brottsoffrens sida. Ett Sverige utan utsatta områden när vi befinner oss vid år 2030.

Barn och unga ska inte rekryteras in i kriminalitet

Förebyggande och tidiga insatser är avgörande för att skapa en annan framtid för fler. När dessa barn misslyckas i skolan erbjuder de kriminella gängen en alternativ arbetsmarknad. Socialtjänsten behöver få ytterligare mandat och verktyg för att ingripa tidigt och ibland kraftfullt för att få barn och unga på rätt väg i livet. En trygg skola som erbjuder studiero, kunskap och stöd till alla elever är avgörande.

Effektivare verktyg mot gängkriminaliteten

Sverige är ett land i framkant på många områden men utmanas på allvar av gängkriminalitet, skjutningar och välfärdsfusk. Våld och kriminalitet ska konfronteras tidigt med rättsstatens fulla kraft. Det är en förutsättning för att människor ska kunna leva fria och trygga liv. Det behövs omfattande insatser där polisens arbete hänger ihop med arbetet i skolan, socialtjänsten och en integrationspolitik för jobb.

Läs mer här.