Se alla

Kärnkraften behövs i Europas klimatomställning

När Europas högerpopulister försöker stoppa den gröna omställningen och vänstern talar om nerväxt – då vill Liberalerna växla upp klimatarbetet. Det måste bli dyrare att släppa ut och det behövs mer sol-, vind-, vatten- och kärnkraft.

Klimatförändringar och miljöförstöring är några av vår tids största och mest akuta utmaningar. Vi behöver agera tillsammans och snabbt. Liberalernas EU ska leda världens omställning till hållbara samhällen och säkerställa en renare och friare framtid för kommande generationer. EU ska helt enkelt fortsätta att vara världens bästa klimatorganisation. Därför har Liberalerna gjort viktiga avtryck på klimat- och miljöområdet i Europaparlamentet – och det kommer vi fortsätta att göra.

Liberalerna ställer om klimatpolitiken för att nå klimatmålen till 2045. Det är bara genom ännu tätare EU-samarbete som vi kan nå hela vägen till noll, och uppfylla Parisavtalet. Därför knyter vi nu samman den svenska klimatpolitiken med resten av Europa. Med skarpare utsläppskrav och mer kärnkraft och förnybar energi kan vi skapa nya, gröna jobb i en ekonomi som växer. Då kan EU också bli världsledande på fossilfri energi, grön teknik och klimatomställning. 

De senaste fem åren har Liberalerna drivit en rad klimatfrågor i Europaparlamentet. Vår Europaparlamentariker Karin Karlsbro har bland annat varit huvudförhandlare i miljöutskottet för EU:s nya batteriförordning och i handelsutskottet för EU:s nya klimattullar – CBAM. Under Sveriges EU-ordförandeskap 2023 baxade Liberalernas klimatminister Romina Pourmokhtari EU:s historiska klimatpaket “Fit for 55” över mållinjen.

Liberalerna vill:

  • Bygg ut kärnkraft och förnybar energi i hela EU – alla länder måste ta ansvar
  • Låt EU kunna stoppa nedläggning av säker kärnkraft
  • Alla sektorer ska betala för sina utsläpp – utveckla utsläppshandeln
  • Inför klimattullar på import av plast och andra klimatskadliga produkter