Se alla

EU måste agera mot barns skärmberoende

Sociala medier och skärmar tar allt större plats i barns liv samtidigt som forskningen visar på riskerna för den psykiska hälsan och skolresultaten. EU ska stå på föräldrarnas sida mot nätjättarna, så att fler barn lyckas i skolan.

Skärmanvändningen bidrar till försämrad inlärning, sämre språkutveckling och koncentrationssvårigheter. Sociala medier tar mer och mer plats i barns liv. Det går ut över sömn och skolarbete, passiviserar och äter upp förmåga till kreativitet och fantasi som är så viktigt för unga människor att behålla och utveckla i unga år. Föräldrarna måste få återta kontrollen från techjättarna så att barn och ungas skärmtid kan minskas. Så vi kan minska både nätmobbning, sömnbrist och utseendehets.

Liberalerna agerar i regeringen med mobilfria dagar i skolan, rätt till skolböcker för alla elever och stopp för ogenomtänkt skärmanvändning i förskola och skola. Nu vill vi ta skärmtidsfrågan till EU. Det är bara på EU-nivå som vi kan skapa de regler som krävs för att ta kampen mot nätjättarna. EU ska helt enkelt stå på föräldrarnas sida, så att fler barn lyckas i skolan.

Liberalerna vill:

  • Klassa sociala medier för yngre barn som en skadlig produkt i EU
  • Föräldragodkännande för yngre barns konton på sociala medier
  • Plattformar, spel och streamingtjänster ska vara nedstängda för barn nattetid om inte föräldrar anger något annat