Se alla

Gemensam Europa-polis mot gängbrottsligheten

Svenska gängledare ska inte kunna gömma sig på spanska solkusten. Inrätta en effektiv Europa-polis som agerar över gränserna och stoppar narkotikasmuggling, människohandel och terrorism.

Skjutningar på öppen gata och sprängningar i bostadsområden är exempel på den eskalerande brottsutvecklingen i Sverige. Stöldligor och medborgare som utsätts för bedrägerier är två andra. Brotten begås ofta av gäng och kriminella nätverk som verkar över nationsgränser, ofta med tät koppling till narkotikasmuggling och människohandel – men även bedrägerier mot äldre. När gängkriminella rör sig i Europa måste polis och andra myndigheter följa efter, men idag är samarbetet i Europa alldeles för svagt.

Liberalerna vill kraftigt förstärka EU:s gemensamma brottsbekämpning, med gemensam polis, åklagare, gränsskydd och underrättelsetjänst. Vi vill inrätta en operativ EU-polismyndighet som kan utreda brott där flera länder är inblandade. EU:s åklagarmyndighet ska ges mandat att hantera gränsöverskridande brottslighet och väcka åtal i svensk domstol. Med rätt verktyg kan EU bidra till att stoppa gängen här i Sverige.

Liberalerna vill:

  • Inrätta en gemensam operativ Europa-polis
  • Låt EU:s åklagare bekämpa gränsöverskridande brottslighet
  • EU ska ta över bevakningen av unionens yttre gränser