Se alla

Uppgradera medlemskapet – inför euron

Liberalerna vill att Sverige inför euron som valuta senast 2029. Det är vi ensamma om. Vi vill att Sverige blir EU-medlem fullt ut. Att byta den svajiga kronan mot en stabil euro stärker vår konkurrenskraft och ger oss inflytande över frågor som påverkar jobb och välfärd här i Sverige.

Sedan Sverige valde att stå utanför eurosamarbetet har värdet på den svenska kronan minskat med nästan 30 procent. Det innebär att vi blivit fattigare. Sverige importerar inflation som gör att priset på både livsmedel och industrins insatsvaror stiger och färre har råd att åka på semester utomlands. Vi behöver en stark och stabil valuta för enklare handel och stärkt konkurrenskraft. Därför har Liberalerna drivit på i 25 år för att införa euron i Sverige.

Sedan euron först såg dagens ljus har antalet euroländer ökat från ett knappt dussin till över tjugo. Sverige måste välja rätt lag och bli EU-medlem fullt ut, tillsammans med de länder som vill stärka och utveckla EU. Det handlar om att EU ska stå starkt och enat – ett splittrat Europa spelar Putin i händerna.

Genom att säga nej till euron har vi avstått inflytande över den politik som påverkar jobb och tillväxt i vårt land. Det är inte en klok politik. Länderna i eurozonen samarbetar tätt på det ekonomiska området, och Sverige står helt utanför. Ett omvärldsberoende land som Sverige, behöver sitta med vid bordet när frågor hanteras som påverkar vår ekonomi och välfärd.

Liberalerna vill:

Inför euron senast 2029 för att…

… Sverige behöver en stark och stabil valuta

… Sverige måste välja rätt lag och bli EU-medlem fullt ut

… Sverige ska sitta med vid förhandlingsbordet