Se alla

Slå vakt om aborträtten och rättsstaten

EU får aldrig vara en bankomat för auktoritära och korrupta regimer. Skärp sanktionerna mot länder som kränker pressfrihet, HBTQI-rättigheter och rättsstaten. Liberalerna vill att aborträtten grundlagsskyddas i hela EU.

Europa är världens friaste kontinent, men flera av de friheter vi tar för givna är hotade. Flera EU-länder inskränker rättsstaten, begränsar utrymmet för fria medier och civilsamhället. Antisemitismen och extremismen växer. På flera håll i Europa har restriktiva abortlagar införts. De högernationalistiska krafter som drivit på denna utveckling hotar i förlängningen hela EU-samarbetet. Tack vare initiativ från liberaler i Europa är det numera möjligt att dra in bidrag till länder som kompromissar med rättsstatens principer.

Liberalerna vill stärka kontrollen av hur EU:s grundvärden respekteras. Länder som inte lever upp till de gemensamma värderingarna måste mötas av tydliga konsekvenser och tillfälligt kunna stängas av från EU-samarbetet. Vi var det första partiet att kräva ett grundlagsskydd av aborträtten och tack vare vårt arbete i regeringen kommer aborträtten inom kort att grundlagsskyddas här i Sverige. Nu vill vi att den grundläggande rätten till fri och säker abort garanteras i alla EU-länder.

Liberalerna vill:

  • Gör det enklare att dra in stöd och tillfälligt stänga av länder som kränker rättsstaten eller medborgarnas rättigheter
  • Grundlagsskydda aborträtten i hela EU
  • Totalförbud mot barnaga och hedersförtryck
  • Stärk diskrimineringsskyddet för hbtqi-personer