Se alla

Etikett: Näringsliv

24 mars 2022

Vätgas

Vätgas används i stor skala i flera industrier. När nu fossila bränslen behöver överges uppstår nya behov, t.ex. i stålindustrin. Idag görs nästan all…

Solpaneler som producerar energi på ett klimatvänligt sätt.
24 mars 2022

Solenergi

Solenergin är ett av de kraftslag som går att bygga ut i stor skala. Det gör den till ett viktigt verktyg i klimatarbetet. Tyvärr…

Humla pollinerar.
24 mars 2022

Biobränslen

Biobränslen som produceras hållbart har stor potential att ersätta fossila bränslen. En stor del av industrins, transportsektorns och fjärrvärmens användning av fossila bränslen är…

Vindkraftverk i anslutning till klipptopp
24 mars 2022

Vindkraft

Vindkraften har växt fort de senaste åren och ger idag ett betydande tillskott till vår fossilfria elmix. När elbehovet ökar är det vindkraften och…

Flygplansspår i skyn.
24 mars 2022

Elektrobränslen

Elektrobränslen görs av infångad koldioxid och vätgas. De ersätter bensin, diesel och flygfotogen. Maskiner och fordon som redan finns kan fortsätta användas utan klimatpåverkan.…

1 april 2019

Företagsregler

FRIHET OCH VÄLSTÅND GYNNAS AV ETT GOTT FÖRETAGSKLIMAT För liberaler är företagandet både ett uttryck för individens möjlighet att förverkliga sina drömmar och en…

29 mars 2019

Fiske

Hållbart fiske Fisket är en viktig näring, men det måste bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt så att fisken inte utrotas. Då måste fisket…

29 mars 2019

Euron

Sverige ska införa euron som valuta Sverige och svensk handel förlorar på att stå utanför eurosamarbetet, och utanförskapet riskerar att förvärras när Storbritannien lämnar…

6 april 2018

Flyg

Flyget är viktigt för individens mobilitet och företagandet. Sverige ska verka för en beskattning av flygets miljöpåverkan på EU-nivå. I Sverige vill vi se…

Euro-sedlar och mynt.
27 mars 2018

Euron

Euron används av över 200 miljoner européer. Tillsammans utgör de Sveriges överlägset viktigaste exportmarknad. Ett införande av Euron skulle inte bara underlätta handeln utan…

9 februari 2018

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är myndigheten med lägst förtroende bland privatpersoner och företag. Myndigheten lägger mer personalresurser på intern administration än på kontakt med arbetsgivare. Samtidigt har…

31 januari 2018

Vattenkraft

Vattenkraften var en förutsättning för att Sverige skulle bli en industrination. Den är pålitlig och flexibel. Tack vare vattenkraften klarar elsystemet förhållandevis mycket väderberoende…