30 juli 2014

Sverige ska vara världens bästa HBT-land

I Sverige har rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) stärkts avsevärt under de senaste decennierna. Par av samma kön kan i dag ingå äktenskap, hbt-personer omfattas av ett brett lagskydd mot diskriminering och så sent som förra sommaren avskaffades kravet på sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet. Trots dessa framsteg återstår mycket att göra.…

5 juli 2014

Jämställdhetsmiljard för högre lön i skolan och vården

Liberalerna presenterar idag förslag till en karriärreform för kvinnodominerade akademikeryrken i offentlig sektor. På sikt är målet att en fjärdedel av de anställda inom dessa grupper ska omfattas av karriärtjänsterna. Liberalerna vill avsätta en miljard kronor för dessa tre förslag. Fler förstelärare i skolan Regeringen har sedan tidigare inrättat karriärsteg för lärare, så kallade förstelärare. Staten…

29 juni 2014

Jobben avgör välfärden

Idag presenterar vi rapporten Jobben avgör välfärden där vi jämför och granskar effekterna av Alliansens, S, V och MP:s förslag inför valet 2014. Resultatet är tydligt. Alliansens jobbökning har möjliggjort tiotals ytterligare miljarder till vård, skola och omsorg. Vårt mål om 350 000 nya jobb ger lika mycket till. Vänsteroppositionens förslag kostar däremot 70-140 000…

26 juni 2014

Röda Korset får stöd för arbete mot främlingsfientlighet

Regeringskansliet har efter ansökan beviljat svenska Röda Korset 1000 000 kronor för att stärka civilsamhällets beredskap att hantera främlingsfientliga handlingar genom bl.a. kunskapsutbyte. – Det farligaste för ett samhälle är inte de onda människornas ondska utan de goda människornas tystnad. Beredskapen mot främlingsfientliga handlingar behöver stärkas och det svenska civilsamhället behöver mobiliseras i arbetet mot…

12 juni 2014

Nylander: Dags att lyfta frågan om proportionalitetskrav i strejkrätten

Den pågående tågkonflikten har aktualiserat frågan om proportionalitet i de åtgärder som fackförbunden vidtar. Den svenska arbetsmarknadsmodellen ger stor makt till parterna på arbetsmarknaden. Modellen har många fördelar, men kräver också att parterna agerar ansvarsfullt. – De åtgärder som facken vidtar vid konflikter måste upplevas som legitima och stå i proportion till grundkonflikten, annars hotas…

11 juni 2014

Alliansen: Så vill vi öka integrationen och möjligheterna till jobb

Alliansregeringen vill att över fem miljoner människor ska ha ett jobb år 2020. Det betyder att jobben ska bli 350 000 fler. Det här är vägledande för Alliansregeringens förslag och reformer inför den mandatperiod vi har framför oss och fram till 2020. För oss är jobben viktigast. Alla som vill och kan arbeta ska ha…

9 juni 2014

Rädda pojkarna med mer jämställd skola

Varken flickor eller pojkar ska hållas tillbaka av sina könsroller – ge lärarna och skolledarna verktyg för ökad jämställdhet, skriver Jan Björklund och Maria Arnholm i Expressen. Under alltför lång tid har vi tappat bort pojkarna och männen i jämställdhetsarbetet. Ett av de allvarligare uttrycken för det är skolresultatens utveckling. I dag presterar flickor generellt…

27 maj 2014

Utanförskapets karta

– Även om antalet utanförskapsområden inte längre ökar pekar utanförskapets karta på vår kanske största sociala utmaning. Statlig skola, sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och sommarjobb i de mest utsatta stadsdelarna är ett par av reformerna som krävs för att fortsätta bryta utanförskapet. Det sa Erik Ullenhag, integrationsminister och vice partiordförande (FP) på en pressträff…

21 maj 2014

Europeiskt djurskyddspris till Marit Paulsen

Marit Paulsen har tilldelats ett europeiskt pris i kategorin ”Politiker som kämpar för bästa möjliga djurskydd”, av Eurogroup for Animals – Europas ledande djurskyddsfederation som bland sina 40 medlemsorganisationer från olika länder bl a räknar Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige. Marit Paulsen tilldelas priset för sitt ”enastående arbete för att tillförsäkra djurskydd och djurens välfärd…

20 maj 2014

Liberalerna vill ha ett Europas FBI

EU måste göra mer för att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Ett europeiskt FBI, krafttag mot människohandel och en europeisk åklagare är tre av förslagen som Jan Björklund och Cecilia Wikström presenterar idag. Den gränsöverskridande brottsligheten i Europa ökar. Enligt Europol finns det 3600 olika nätverk av organiserad brottslighet som är aktiva inom EU. Ungefär en…

20 maj 2014

Fredrik Malm försöker få romer att gå och rösta

Riksdagsledamot Fredrik Malm försöker att få romska tiggare från Rumänien att rösta i EU-valet. De är EU-medborgare precis som vi svenskar. – Det är viktigt att se den här gruppen människor inte som identitetslösa tiggare utan som individer och som människor av kött och blod, med mänskliga rättigheter, säger Fredrik Malm till Aftonbladet. Läs hela…

9 maj 2014

Malmström och Ohlsson: Hög tid att inse att nazismen återigen mobiliserar i Europa

Den 9 maj 1945 jublades det runt om i Europa att Tredje riket kapitulerat och andra världskriget äntligen var över. Förra veckan demonstrerade runt 200 nazister från Svenskarnas parti i Jönköping under EU-kritisk paroll med budskapet ”Sverige åt svenskarna”. Under hela marschen ljöd kyrkklockorna i Jönköping. Det var första gången sedan 1939 som kyrkklockorna ringde…
1 55 56 57 58