Se alla

Klargörande debatt om assistans

Måndag 21 maj 2018

Måndagens Riksdagsdebatt om assistanskrisen var klargörande på några punkter. Liberalerna satsar mest pengar på den personliga assistansen. Och regeringen avvisade inte neddragningarna som gjorts på området som besparingar.
– Det pågår en tyst katastrof i Sverige på grund av att den socialdemokratisk ledda regeringens omänskliga passivitet, sa liberalernas Bengt Eliasson. Sedan 2015 har upp emot sju miljarder kronor sparats på den statliga assistansersättningen.
Liberalerna anser att det krävs både snabba åtgärder för att komma till rätta med dagens problem och långsiktiga.
– Vi behöver en bred parlamentarisk utredning som tittar på en långsiktig, hållbar assistansreform. En sak är klar, Liberalerna kommer aldrig medverka i en regering som sparar på assistansen som den rödgröna regeringen gjort, poängterade Bengt Eliasson. Se debatten här