Se alla

Du borde göra något saken

Söndag 27 maj 2018

Christer Nylander, förste vice ordförande i Liberalerna skriver om att alla kan göra något åt samhällsutvecklingen. Någon borde göra något . Och denne någon är du. Jag vet att det är ett utmanande budskap. Särskilt när det kommer från en politiker. Men det behöver ju inte vara fel för det.
Att ta människors oro på allvar är viktigt. Det är så viktigt att det inte räcker att politiker gör det. Vi måste alla göra det. Vi måste ta ansvar för att motverka det som gör oss och andra oroliga. Aftonbladet debatt

Du kan göra något åt oron.