Se alla

Livets slut

Bra vård vid livets slutskede

Alla ska ha rätt till en trygg sista tid i livet. Du ska själv få bestämma om du vill ha livsuppehållande behandling eller inte.

Liberalerna vill:

  • Alla ska ha rätt att skriftligen eller i annan form uttrycka sig hur de vill att vården och omsorgen ska vara när döden närmar sig
  • Den enskilde ska få bestämma om hen vill påbörja eller avsluta livsuppehållande behandling
  • Vården ska alltid erbjuda palliativ behandling
  • Ingen ska behöva dö ensam
  • Vi vill att det görs en utredning om för- och nackdelar med att tillåta aktiv dödshjälp

Mer hänsyn till din vilja vid livets slut

Det måste vara mer hänsyn till den enskildes vilja om vård och omsorg vid livets slutskede. Du ska själv ha rätt att påbörja eller avsluta livsuppehållande behandling. Det är viktigt att man i god tid får göra ett välinformerat beslut om sin vilja vid livets slut, i form av ett så kallat vårdtestamente eller framtidsfullmakt. Läkaren ska alltid erbjuda fysisk och psykisk smärtlindring vid livets slut, så kallad palliativ vård. Ingen ska behöva dö ensam. Här kan frivilligorganisationer spela en viktig roll. Den som är döende ska få stanna i trygg miljö, inte skickas till akuten.

Ett brett samtal om dödshjälp

Idag kan vi säga nej till livsuppehållande behandling, och vi kan begära att den avbryts. Den som har svåra smärtor eller ångest kan få läkemedel för att sova sig in i döden. Men det är inte tillåtet för sjukvården att hjälpa någon att avsluta sitt liv.  Det är tillåtet i vissa andra länder. Vi tycker att en utredning bör studera erfarenheterna från andra länder, samt argumenten för och emot dödshjälp, och förutsättningslöst analysera frågan om någon modell för dödshjälp bör bli tillåten i Sverige.

Ladda hem som PDF