Se alla

Otillräcklig skolkommission

Torsdag 20 april 2017

Skolan är avgörande för våra barns framtid och för deras livschanser och möjligheter. Det är kunskap som ger fler barn friheten att lyckas i skolan.

Efter decennier av kunskapsfall i den svenska skolan kunde vi i höstas se ett trendbrott då Pisaresultaten återigen pekar uppåt. De som skrev Pisa-provet har gått igenom Alliansens skola med många viktiga reformer. De har skrivit nationella prov och fått tidigare betyg, kunskapsreformer som gjort det möjligt att tidigt kunna sätta in hjälp till de elever som behöver det och ge mer av utmaningar till de elever som behöver det. Gustav Fridolin gick till val på reformstopp och det löftet har han hållit. Lösningarna skulle vänta tills Skolkommissionen kom med sin rapport vilken presenterades idag. Den är en stor besvikelse. Istället för kunskapsreformer är den en urvattnad uppgörelse som begraver förslag i nya utredningar.

Jag ser oroande på de långtgående förslagen om stora inskränkningar i föräldrars och elevers rätt att välja skola. Valfriheten sätts på undantag, istället för närhetsprincipen ska elever lottas till populära skolor. Samtidigt tas resurser från lågstadielyftet, sommarskolan, läxhjälp och elevhälsa och omfördelas till nya statsbidrag. Det som framställs som satsningar är med andra ord inga nya pengar utan neddragningar på viktiga insatser i skolan. Den misslyckade kommunaliseringen av skolan bibehålls, trots att många kommuner inte klarar sitt ansvar.

Svensk skola behöver så mycket mer. Den måste förstatligas för att garantera att alla barn får samma möjligheter. Det behövs mer av kunskapsreformer som tidiga betyg och tioårig grundskola. Mer av studiedisciplin och katederundervisning. De nationella proven måste behållas.

Våra nyanlända barn måste få samma chans att lyckas som andra. Därför måste skolplikten kunna förlängas och sommarlovet halveras. De skickligaste lärarna ska lockas till utanförskapsområden. Lärarna som har Sveriges viktigaste yrke måste få fler karriärmöjligheter, rätt till vidareutbildning och fortsatt höjda löner.

Svensk skola behöver mer av liberala kunskapsreformer, annars äventyras det trendbrott som Pisa visar.

Liberala hälsningar,
 
Jan Björklund