Se alla

Rödgrön vårbudget en stor besvikelse

Onsdag 19 april 2017

Frihet handlar om livschanser, om möjligheten att kunna påverka sitt eget liv och sin egen framtid. För att öka friheten för fler behövs jobb, en kunskapsskola, ökad trygghet och en fungerande integrationspolitik. Det behövs en politik där det lönar sig att arbeta och att utbilda sig. Tyvärr är regeringens vårbudget som presenterades idag en stor besvikelse.

Flera hundra tusen människor som är arbetslösa tillhör utsatta grupper. Det handlar inte minst om nyanlända där många har en kort utbildning och svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Men regeringen gör inget åt de höga trösklar som cementerar utanförskapet. Sverige har lägst andel enkla jobb i hela EU. Att liberalisera arbetsmarknaden och införa startjobb med lägre ingångslön för nyanlända är nödvändigt. Det är den största frihetsreformen som en svensk regering kan göra kommande år. Tyvärr sitter regeringen med armarna i kors.

Regeringens aviserade skattehöjningar slår också hårt mot vanliga människor och företag. Barnmorskor, gymnasielärare och poliser är numera höginkomsttagare enligt den rödgröna regeringen. Det är oroväckande att det inte lönar sig med utbildning.

Tryggheten måste öka. Putin rustar upp och omvärldsläget är mycket bekymmersamt. De så kallade satsningarna på försvaret är otillräckliga och står inte i motsvarighet till den säkerhetssituation Sverige befinner sig i. Försvaret måste förstärkas rejält. Det gäller också den svenska polisen. De uppklarade brotten minskar och de anmälda ökar. Kriminella gäng härjar i många förorter och många människor upplever oro. Regeringen fyller igen hål men det behövs en riktig förstärkning av polisen. För att höja attraktiviteten till polisyrket måste också lönen höjas.

Den svenska skolan är A och O för barnens framtid. Det behövs mer av kunskapsreformer och tidiga betyg för att fler barn ska få friheten att lyckas i skolan. Den svenska skolan måste förstatligas för att öka likvärdigheten och säkerställa att alla barn, oavsett varifrån man kommer och vart man bor, får en gedigen kunskap med sig från skolan. För nyanlända barn behövs möjligheten till förlängd skolplikt och kortat sommarlov. Det behövs satsningar för att de bästa lärarna ska jobba i utanförskapsområden.

Regeringens budget svarar inte mot de samhällsutmaningar som Sverige står inför. Vårt land behöver ingen duttbudget där regeringen pytsar ut symboliska småsummor. Sverige behöver riktiga strukturreformer och ordentliga liberala framtidssatsningar.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund