Kalender Nyheter Twitter

9 april 2014

Vi storsatsar på skolan

Skolan är i huvudfokus när regeringen idag presenterar vårens budgetförslag. Den svenska skolan genomgår den största omläggningen sedan 1800-talet. Med sjunkande kunskapsresultat sedan 1990-talets början krävs stora förändringar. Här följer några av de viktigaste förslagen: Mindre barngrupper i och stärkt inspektion av förskolan Förskolan spelar en viktig roll för barnens utveckling. Regeringen satsar 200 miljoner…

24 mars 2014

Betyg från fyran

Bättre studiestimulans. Från 2017 vill vi att betyg ges redan från fjärde klass. Samtidigt tas kraven på utvecklingsplaner med skriftliga omdömen bort, vilket minskar läraradministrationen. Vi vill också att nationella prov rättas externt och att ett läskunnighetsmål införs i första klass, skriver alliansens partiledare på DN Debatt.

12 mars 2014

Obligatorisk läxhjälp i skolan

Alliansregeringen vill införa en skyldighet för skolor att erbjuda läxhjälp för framförallt de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Detta bör bli obligatoriskt för såväl kommunala som fristående skolor. Regerigen kommer att satsa 400 miljoner kronor per år på läxhjälp från och med nästa år. Läxhjälp i skolan är ett viktigt sätt att se…

17 november 2013

Ny partistyrelse för Liberalerna

Under Liberalernas landsmöte så har man fattat beslut om en ny partistyrelse. Följande personer har blivit valda: Jan Björklund, Stockholm, partiordförande Helene Odenjung, Göteborg, förste vice ordförande Erik Ullenhag, Stockholm, andre vice ordförande Jonas Andersson, Partille Maria Arnholm, Stockholm Adam Cwejman, Göteborg Lotta Edholm, Stockholm Anna Ekström, Karlskrona Roger Haddad, Västerås Carl B Hamilton, Stockholm…

5 juli 2013

Fler unga i arbete

Liberalerna föreslår idag ett systemskifte för lärlingsutbildningar i Sverige. Matchningen på arbetsmarknaden ska öka genom att fler ungdomar utbildas i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i europeiska länder med låg ungdomsarbetslöshet. Ny anställningsform, gymnasial lärlingsanställning, för att en gymnasielärling ska kunna vara anställd under…

18 mars 2013

Liberalt partiprogram för 2020-talet

– Vår socialliberala ideologi är densamma, men samhällsutmaningarna är nya. Därför behövs det ett nytt partiprogram som pekar ut de liberala huvuduppgifterna inför 2020-talet. Det säger Christer Nylander, ordförande i programkommittén som idag, måndag, presenterar förslaget till nytt partiprogram för Liberalerna. – Liberalerna bejakar globaliseringen, men vi vet också att den skapar utmaningar. För att…
1 88 89 90