Se alla

Riksdagen bifaller Tysklinds (L) motion om småskalig vattenkraft

Torsdag 7 april 2016

Idag biföll riksdagen Lars Tysklinds (L) motion om behovet av flexibla tillståndsprocesser för vattenverksamhet. Motionen lyfter problemet att många vattenkraftverk har tillstånd som beslutats med stöd av äldre och omodern lagstiftning.

– Alla vattenkraftverk ska ha tillstånd enligt Miljöbalken men det är orimligt att småskalig och storskalig vattenkraft prövas i samma mall, säger Lars Tysklind, riksdagsledamot för Liberalerna från Bohuslän.

Att riksdagen bifaller ledamöters enskilda motioner är något av en ovanlighet. Riksdagens beslut innebär att förutsättning för
Source: Pressmeddelanden