Se alla

Nylander (L): Fridolin tar från de skolbarn som behöver mest och ger till skolbaracker

Onsdag 13 april 2016

I dagens budget minskar satsningen på lågstadiet med 658 miljoner – det är upprörande i sig. Att man dessutom drar in 100 miljoner kronor på specialpedagogik för de elever som har allra störst behov och lägger pengarna på meningslösa subventioner av skollokaler är direkt provocerande, det säger Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet. 

– 100 miljoner kronor räcker till en halv skola eller till en bättre framtid för många barn. Det är en helt orimlig prioritering. Man tar från barn med behov av särskilt stöd och ger till bygge av baracker. Regeringen saknar uppenbar
Source: Pressmeddelanden