Se alla

Nytt steg på Liberalernas väg mot ett nytt utseende

Formgivarna utforskar idétävlingen

Måndag 21 mars 2016

Loggor

Efter en spännande och kreativ fas när vi samlat in tankar och förslag genom en idétävling och samarbete med studenter på Hyper Island, är det nu dags för nästa steg på Liberalernas väg mot ett nytt utseende. Formgivarna Göran Bok och Bo Lundberg har gått igenom tävlingsbidrag och studentarbeten och använt dessa som grund i sin utforskning av hur Liberalerna ska visualiseras.

– Tävlingen har bidragit med ett brett spektrum av uttryck i färg och form, säger Göran Bok. För oss har tävlingsbidragen fungerat som en inventering av olika visuella uttryck som hör samman med den liberala ideologin. De har  varit en inspirerande källa för fortsatt utvecklingsarbete.

Göran Bok och Bo Lundberg har utforskat tre olika spår:

  • En ordbild med hela partinamnet
  • En blomsymbol
  • Ett L

Skisserna ska inte ses som skarpa förslag, utan är snarare ett sätt att utforska olika spår. Formgivarnas skisser visar på både styrkor och svagheter med olika lösningar, och hjälper oss på det viset att förstå de val vi behöver göra för att hitta en tydlig och välfungerande visuell identitet.

En ordbild blir en alldeles egen logotyp, ett ord som med tiden inte behöver läsas för att förstås. Samtidigt kan en sådan logo bli lite för komplicerad, inte minst i små storlekar.

Blåklinten är en viktig del i vår liberala identitet och historia, och har funnits med i någon form under långa tider. Det är en utmaning att stilisera och förenkla denna egenartade blomma så att den går att känna igen, och i en form som håller över tid.

Det vinnande bidraget i idétävlingen, en blåklint tillsammans med ett bi, har lyckats uppdatera blomman och arbeta in ett politiskt budskap. Dock kan man fundera över om det är långsiktigt rätt väg att gå. Kommer det att kännas lika rätt om tre år eller tio?

Vår nya partibokstav L återkommer i både idétävlingen och som ett spår i formgivarnas utforskning. L:et är grafiskt tydligt och tacksamt att arbeta med. Risken är naturligtvis att en bokstav blir alltför allmängiltig, så det är en lösning som skulle ställa krav på den grafiska identiteten.

Processen fortsätter nu i några veckor till. Våra formgivare jobbar för fullt med att utveckla en tydlig symbol och grafisk identitet utifrån de lärdomar vi har dragit av idétävlingen och utforskandet av denna. Hur Liberalernas nya logotyp till sist kommer att se ut, presenteras på det liberala riksmötet den 23 april i Linköping.

Se skisserna på visualisera.liberalerna.se.