Se alla

Etikett: Valfrihet

3 augusti 2015

Statliga företag

Det statliga ägandet ska begränsas och det måste finnas ett tydligt syfte med varför staten ska äga bolag. Om staten konkurrerar med privata företag…

Porträtt av årsrik dam.
16 juli 2015

Hemtjänst

Vård och hjälp i hemmet är viktigt för individens levnadsstandard, och utförare av hemtjänst måste hålla hög kvalitet i hela landet. Man ska kunna…

Sjukhusmaterial i fokus.
24 juni 2015

Sjukvård

Den som inte är frisk tvingas in i ofrihet. Svensk sjukvård behöver bli bättre; för våra patienter, deras anhöriga och alla de yrkesgrupper som…

Färgglada pennor i förskolemiljö
24 juni 2015

Friskolor

Det finns många fristående och kommunala skolor som håller hög kvalitet och har högt söktryck. Att elever och föräldrar kan välja ett annat alternativ…