Se alla

Händelseutveckling med anledning av misstroendeförklaring

Senast uppdaterad: 2021-06-27 kl 21:00

Följ gärna liberalerna.se/regeringsbildning för den fortsatta utvecklingen efter att Stefan Löfven (S) valt att avgå den 28 juni.

Riksdagen uttalade den 21 juni misstroende mot Stefan Löfven. Det innebär att förutsättningarna även för Januariavtalet försvunnit. Riksdagen tydliggjorde därmed att idén om att det går att bilda en regering utan att samtala med alla partier i regeringsunderlaget har underkänts.

Liberaler i media kring händelseutvecklingen

7 juli 2021

Liberalernas röstförklaring vid statsministeromröstningen 7 juli 2021

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliberalernas%2Fvideos%2F562181028479385%2F&show_text=false&width=560&t=0 I text (Det talade ordet gäller!): Herr talman! Sverige behöver förändring. Vårt fantastiska land har så mycket vi kan känna stolthet över, ett…

Måndagen den 21 juni:

07:39 Mats Persson medverkar i P1 morgon.

10:00 Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven (S). Gruppledare Johan Pehrson företräder Liberalerna. Omröstningen sänds bl.a. i SVT Forum.

12:10 Liberalerna håller pressträff. Denna sänds på vår Facebooksida och i SVT.

16:07 Nyamko Sabuni medverkar i Studio Ett

20:15 Nyamko Sabuni är med i TV4 Nyheterna

21:00 Nyamko Sabuni är med i SVT:s Aktuellt

Tisdagen den 22 juni

06:20 Nyamko i TV4 Nyhetsmorgon

07:05 Nyamko i  SVT Morgonstudion

Torsdagen den 24 juni

21:00 Juno Blom medverkar i SVT:s Aktuellt

Söndagen den 27 juni

21:15 Nyamko Sabuni deltar i SVT:s Agenda

Bakgrund

I januari 2019 ingick Liberalerna ett sakpolitiskt avtal för att genomföra viktiga liberala reformer under denna mandatperiod. Du hittar avtalet här. Den av de 73 punkterna som nu står i fokus är punkten:

44. Reformera hyresmodellen. 

– Fri hyressättning vid nybyggnation införs. Hyran inom dessa bestånd sätts efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda objekt med en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet eller genom gängse förhandling. Fastighetsägaren väljer vilken av dessa metoder som tillämpas (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning på plats 1 juli 2021).

– Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större genomslag i hyressättningen. En kommission ska kartlägga den varierande tillämpningen av lägesfaktorn mellan olika orter och föreslå lämpliga åtgärder från statens sida i de fall (på de orterna) det konstateras att lägesfaktorn inte beaktas i tillräcklig mån. (Kommission tillsätts våren 2019. Slutsatser presenteras före 1 januari 2021).

– Förhandlingssystemet för befintliga hyresrätter reformeras för att fungera mer effektivt med, ett oberoende skiljedomsförfarande som vid tvist avgör vad som är en rimlig årlig höjning samt tidsgränser för förhandlingar som kombineras med ekonomiska sanktioner när dessa inte hålls (Ds våren 2020. I kraft från 2021).

– Ge hyresvärden och hyresgästen en större frihet att komma överens om hur till- och frånval ska prissättas (förslag finns i Tillvalsutredningen SOU 2008:94 respektive lagrådsremiss 27 juni 2014) (Proposition våren 2019). Höj straffen för försäljning av svartkontrakt och kriminalisera köpen (Utredning 2020-2021Ny lagstiftning 1 juli 2022)”

Idag hålls misstroendeomröstning i riksdagen. Liberalerna har agerat konstruktivt under helgen för att finna en lösning på den uppkomna situationen. Vi kommer inte medverka till att fälla den regering som driver igenom liberala reformer som vi kommit överens om. Men faller regeringen Löfven då faller också förutsättningarna för Januariavtalet.