Se alla

Liberalernas röstförklaring vid statsministeromröstningen 7 juli 2021

av gruppledare Johan Pehrson

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fliberalernas%2Fvideos%2F562181028479385%2F&show_text=false&width=560&t=0

I text (Det talade ordet gäller!):

Herr talman!

Sverige behöver förändring. Vårt fantastiska land har så mycket vi kan känna stolthet över, ett land som människor före oss byggt upp, innan vi som idag samlats här fick väljarnas förtroende i senaste riksdagsvalet.

Men vi har samtidigt stora problem som kräver handling.

Det handlar om att lyfta kunskapsresultaten i skolan. Inte minst efter pandemin.

Det handlar om att bryta våldsspiralen. Rättsstat, integration och framtidshopp måste ersätta den mentala istid som är grunden för att grovt kriminella mördar, hotar och omöjliggör människors frihet i vardagen.

Det handlar om att snabba på klimatomställningen genom en effektiv energipolitik som säkerställer att Sverige att blir världens första välfärdsnation med nettonegativa utsläpp.

Det handlar om att säkerställa en trygg sjukvård och äldreomsorg, där vi behåller rätten att bestämma över vår egen tillvaro även i de lägen vi är skörast.

Det handlar om att bättre vårda de välståndsbildande krafterna genom att det lönar sig bättre att gå från bidrag till jobb. Innovationer, företagande och sparande måste uppmuntras.

Det handlar om sociala reformer utan socialism – som att återupprätta LSS och rätten till personlig assistans.

Det här, och mycket mer, kräver snarast en ny regering.

Därför tog Liberalerna i våras ställning för att det bästa för Sverige vore en liberal och borgerlig regering.

* * *

Samtidigt har vi tydligt hedrat ingångna avtal. I början av denna mandatperiod medverkade vi till att lösa en svår politisk situation genom det så kallade januariavtalet, som byggde på viktiga liberala samhällsreformer.

Vi stod fast avtalet. Det var inte på grund av Liberalernas röster som Sverige för ett par veckor sedan kastades in i en regeringskris.

Liberalerna har därefter agerat konstruktivt för att finna vägar ut ur regeringskrisen. Helt i linje med våra ställningstaganden har vi framfört till talmannen att Liberalerna i första hand eftersträvar en liberal och borgerlig regering.

Vi hade välkomnat om alla fyra borgerliga partier – Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet – hade velat verka för ett maktskifte och ny start för Sverige.

Att den dörren stängdes var inte på grund av Liberalerna. Vi hoppas dock att stängda dörrar så småningom öppnas igen, längre fram.

* * *

Liberalerna kommer att fortsätta arbeta för att en liberal och borgerlig regering kan tillträda efter valet 2022. De värden för vilka Liberalerna en gång i tiden bildades – att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv – är lika centrala nu och i framtiden. De är, nu liksom alltid, grunden för all regeringspolitik vi kan medverka till.

Vi försvarar vår demokrati och de mänskliga fri- och rättigheterna.

Vi bekämpar rasism, inskränkthet och intolerans.

Vi står upp för jämställdheten, för hbtq-personers rättigheter och för kulturens och mediernas frihet.

Vi bejakar internationalism, solidaritet och det europeiska samarbetet.

Nu, liksom alltid,

i medvind och i motvind,

i opposition liksom i regering,

är vi garanten för liberala värden.

* * *

Liberalerna röstar idag rött på grund av att vi hade föredragit en annan lösning på denna regeringskris.

Statsministeromröstningar infördes i och med att vår nuvarande grundlag. För Liberalernas del kan vår hållning sammanfattas på detta sätt. Vi trycker grönt för statsministrar som leder regeringar där vi ingår. Vi trycker rött när vi anser att andra tänkbara lösningar först borde ha undersökts eller omprövats av andra. I övriga voteringar, när talmannens förslag är en direkt och ofrånkomlig följd av det parlamentariska läget, trycker vi gult. Eller när vi de facto samarbetar med en regering.

Vi gör detta utifrån vår en egen analys av läget. Andra partier får stå för sin analys och sina ställningstagande. Samma sak gäller vid misstroendeomröstningar där regeringens parlamentariska stöd prövas.

Så till exempel röstade Liberalerna rött till regeringen Ingvar Carlsson efter valet 1994 och rött i förtroendeomröstningen mot Göran Persson direkt efter valet 2002. I båda fallen ansåg Liberalerna att det först borde ha gjorts ytterligare och nya försök att pröva förutsättningarna för andra regeringsalternativ. Detta alltså trots att det i båda fallen var väl känt på förhand att regeringen skulle kunna tillträda respektive sitta kvar, därför att andra partier gjort andra vägval än vad Liberalerna då gjorde.

Att rösta rött innebär inte heller någon kritik mot talmannens handläggning av regeringsbildningen. Jag vill ta tillfället i akt att säga att talmannen nu, liksom vid regeringsbildningen efter valet 2018, har handlagt sin uppgift på ett noggrant, opartiskt och i alla delar förtjänstfullt sätt.

***

Nu har andra partier stängt andra vägar med sina egna slutsatser. Det respekterar vi, även om vi beklagar det.

Liberalerna kommer nu övergå i konstruktiv oberoende opposition.

Och vi kommer från denna roll fortsätta att på alla områden bidra till att lösa Sveriges samhällsproblem.

Tack!

 

(Det talade ordet gäller!)