Se alla

Skolan först

Mer tid för kunskap

Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Liberalerna menar dock att skolans svagheter må förvisso har blivit än mer tydliga under krisen — men de är långt ifrån nya eller tidigare okända. Långt före krisen hade skolan problem med allt ifrån låga kunskapsresultat till hög frånvaro. Bristen på tydlig lärarledd undervisning och avsaknaden av läromedel är inte heller något nytt. Men för många har pandemin och övergången till distansundervisning gjort skolans brister än mer tydliga.
  • FÖRSKOLA MED FOKUS PÅ SPRÅK

    Kunskapsresan behöver börja tidigt. Liberalerna vill prioritera det svenska språket i förskolan. Språket är nyckeln som öppnar dörrar till mer kunskap och gemenskap.
  • MER TID I SKOLAN

    Liberalerna vill stärka grundskolan genom att öka den garanterade undervisningstiden. Med erfarna och utbildade lärare samt mer tid till lärarledd undervisning kan fler elever utvecklas och lyckas i skolan.
  • LOVSKOLA

    Alla elever är olika. Medan vissa går före, behöver andra mer stöd för att lyckas. Liberalerna vill att elever som är i behov av mer undervisning ska få det i lovskola.

Håller du med?