Se alla

Obligatorisk språkförskola

Ökade chanser för barn att klara skolan

Alla barn, oavsett bakgrund, ska klara skolan. Och fler nyanlända, även kvinnor, ska få jobb. Obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända ökar barnens chanser att klara skolan och nyanlända kvinnors chanser att få jobb.

Liberalerna vill:

  • Obligatorisk språkförskola för alla barn till nyanlända från tre år, minst 15 timmar i veckan
  • Satsa på förskolan och dess roll för barns språkutveckling i svenska
  • Aktivt förskoleval ökar möjligheterna för fler att välja förskola
  • Kommuner ska arbeta uppsökande för att få fler barn till nyanlända till förskolan
  • Kommuner ska anordna kurser i svenska för föräldralediga
  • Att delta i svenskundervisning ska vara en motprestation för att få försörjningsstöd

SVENSKA SPRÅKET ÄR BILJETTEN IN I DET SVENSKA SAMHÄLLET

Att kunna svenska är en biljett in i det svenska samhället. Barn som kan svenska klarar skolan bättre och barn som klarar skolan har lättare att förverkliga sina mål och drömmar. Och en förälder som kan svenska kan få jobb, prata med barnens lärare eller gå till läkaren på egen hand. För många kvinnor handlar det om att stå på egna ben både i förhållande till sin partner och till samhället. Att kunna svenska innebär frihet och självbestämmande.

SPRÅKFÖRSKOLA – MER SVENSKA FÖR NYANLÄNDA BARN

Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barn men fyller en särskild roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Vi vill att fler barn till nyanlända ska få gå i förskolan för att få träna svenska.

ÖKADE JOBBCHANSER FÖR FÖRÄLDRARNA

Om barnen går på förskolan blir det lättare för föräldrarna, särskilt kvinnorna, att ta viktiga steg för att få jobb istället för att isoleras i hemmet. När rätten till förskola för barn till arbetslösa infördes, ökade föräldrarnas jobbchanser, särskilt kvinnornas. Vi är övertygade om att en obligatorisk språkförskola kommer att bidra till att fler nyanlända kvinnor får jobb.

MER SVENSKA I FÖRSKOLAN

Förskolans läroplan måste tydligare betona förskolans roll för barnets språkutveckling i svenska. Vi vill också satsa på att öka kompetensen i förskolan om barns språkutveckling.

FLER NYANLÄNDA BARN TILL FÖRSKOLAN

Alla barn måste bjudas in för att aktivt välja förskola. Det kan bidra till att fler barn kommer till förskolan. Dessutom måste kommunerna på olika sätt arbeta uppsökande för att få fler barn till nyanlända, oavsett ålder, till förskolan.

FÖRÄLDRALEDIGA MÅSTE LÄRA SIG SVENSKA

Även föräldralediga ska lära sig svenska. Kommuner måste se till att det finns svenska för föräldralediga, till exempel inom ramen för Öppna förskolan. Den som får försörjningsstöd, även under föräldraledighet, ska läsa svenska annars minskar försörjningsstödet.

Ladda hem som PDF