Se alla

Liberal politik för ett starkare civilsamhälle

Tisdag 31 januari 2017

Två kommissioner med sammanlagt 14 arbetsgrupper arbetar med att utveckla Liberalernas politik.

Arbetsgruppen Välfärdsstaten och välfärdssamhället, har nu lagt fram sin slutrapport: Bortom 1900-talets välfärdsstat. En liberal politik för ett starkare civilsamhälle.

Gruppens ordförande, Staffan Werme, presenterade rapporten på DN Debatt den 22 januari:

Grunden till den svenska välfärdsstaten ligger hos civilsamhället. Och i dag ser vi de oberoende aktörerna i USA:s civilsamhälle förbereda sig på en kamp för miljö, klimat, frihandel och öppna gränser mot en stat som förändras. En central uppgift här hemma borde vara att stärka civilsamhällets oberoende.

Läs hela artikeln här

Ladda ned rapporten här