Se alla

Sverige står inför en brytpunkt

Fredag 29 april 2022

De våldsamma upploppen i svenska städer visar att Sverige står inför en brytpunkt. Antingen vänder vi utvecklingen i våra utsatta områden eller så vänjer vi oss vid stenkastning och utanförskap. Liberalerna, Sveriges skol- och integrationsparti, har en plan för att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Det skriver partiledare Johan Pehrson tillsammans med Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson. 

Påskens upplopp är bara toppen av isberget på segregationens effekter. Situationen är alarmerande. Där utanförskapet är som störst är det inte sällan kriminella gäng och klaner som styr det offentliga rummet. Alldeles för få försörjer sig själva. Allt för många elever går ut grundskolan med brist på kunskaper och livschanser. En undersökning visar att en förstaklassare i ett utsatt område i snitt har ett ordförråd på 2000 ord. I övriga Sverige är siffran 6000. Så cementeras ett växande utanförskap till en ny generation.

Liberalerna har en samlad plan med tre grundstenar. En skola som fungerar för alla, ett starkare rättsväsende och en social brottsförebyggande politik.

Liberalernas vallöfte till alla föräldrar är att vi kommer ändra skolan vid ett maktskifte. Vi vet att skolan är nyckeln till att vända utvecklingen. Ett kriminellt gäng uppstår inte av en slump. De kriminella gängens rekryteringsbas är de unga killar som inte klarar skolan. Det finns ingen bättre förebyggande åtgärd än en bra skola.

Det behövs bättre villkor för lärare i utsatta områden, så att skickliga och erfarna lärare lockas dit. Därför föreslår vi att lärare som arbetar på utsatta skolor ska få högre lön och att arbete på en socialt utsatt skola ska vara meriterande inför tillsättandet av karriärtjänster. Det är dock inte bara lönen som spelar roll, arbetsmiljön behöver också förbättras. Lärare ska kunna fokusera fullt ut på sitt kunskapsförmedlande uppdrag. Vi vill se social stödpersonal med olika kompetenser som kan hjälpa unga på glid. Både socionomer och familjebehandlare, men även poliser som stöttar och ser elever i riskzonen.

Ett gäng etableras inte över en natt. För att knäcka gängen här och nu måste polisen stärkas och relevanta straff införas. Samtidigt som vi stärker polisen med fler nya verktyg, fler kollegor och högre löner behöver samhället arbeta förebyggande. För att underlätta för samverkan mellan polis och socialtjänst behövs ett förändrat synsätt på sekretess gällande unga i riskzonen. Vi vill att huvudregeln blir att polis och socialtjänst ska kunna lämna ut uppgifter om unga till varandra.

Socialtjänsten måste få starkare rätt att sätta in obligatoriska åtgärder för en ung person som är på glid. Fler tidiga och tvingande insatser på hemmaplan är absolut nödvändigt för att rädda ungas framtid och därmed också förebygga brott.

Läs hela artikeln här.