Se alla

Rätten att vara sig själv gäller alla. Alltid och överallt.

Onsdag 17 maj 2023

Att kunna vara sig själv är sann frihet. Oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning ska denna rättighet garanteras för all – alltid och överallt. Det fortsätter Liberalerna kämpa för.

Idag är IDAHOT, Internationella dagen mot homo-, bi- och transfobi. I Liberalernas Sverige är det självklart att alla har lika rättigheter och möjligheter och att alla kan vara sig själva. Det ska gälla i hela Sverige och i varje sammanhang. För oss liberaler är målet självklart: Sverige ska vara en trygg plats där alla kan vara sig själva och älska den de vill.

Vi har kommit en bra bit på vägen, men ännu finns det saker som behöver bli bättre.

Vi vet att hbtqi-personer fortfarande drabbas av diskriminering och trakasserier. Unga hbtqi-personer utsätts exempelvis i högre grad för kränkningar, vilket har negativ inverkan på deras liv och hälsa. Detta är helt oacceptabelt och påverkar inte bara individers liv utan också samhället i stort, säger Paulina Brandberg (L), jämställdhetsminister med ansvar för hbtqi-frågor.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla. Liberalerna står upp för likabehandling och rätten att vara den man är – överallt och alltid.

Det här gör Liberalerna och regeringen:

  • Det finns ett stort behov av insatser, inte minst när det gäller unga hbtqi-personer. Liberalerna och regeringen har avsatt 10 miljoner kronor till arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.
  • Arbetet mot våld och hedersförtryck är prioriterat. Det förekommer att unga personer utsätts för tvång och påtryckningar som syftar till att förändra deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Liberalerna och regeringen satsar i år 50 miljoner på insatser för att bekämpa hedersrelaterade våld och förtryck.
  • Det straffrättsliga skyddet mot så kallade omvändelseförsök ses över.
  • Sedan i februari i år finns en stödtelefon för transpersoner och icke-binära personer som utsätts för våld. Och i vårt arbete med nya strategier för att motverka våld kommer hbtqi-personers utsatthet att synliggöras bättre.

Läs mer om vår hbtqi-politik här.