Se alla

När lågkonjunkturen kommer – Liberalt rapportsläpp

Onsdag 25 oktober 2017

I en rapport med ny data från Statistiska Centralbyrån som Liberalerna presentera i dag undersöks hur nästa lågkonjunktur kommer att påverka de allra mest utsatta på den svenska arbetsmarknaden. Resultaten är nedslående.

Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson
Mats Persson (L)

Vi ser en ny arbetslöshet växa fram i Sverige. De arbetslösa är i dag i huvudsak människor som över huvudtaget inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Det är framför allt två grupper som tillhör de allra mest sårbara: personer födda utanför Sverige och personer som saknar gymnasieutbildning. Här misslyckas Sverige. Ingen annan stans i EU finns så få enkla jobb för de med lägre utbildning. Ingen annanstans i EU är skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda så stor som här.

Här kan du läsa Mats Perssons artikel på dagensindustri.se

Läs hela rapporten: ”När lågkonjunkturen kommer”