Se alla

LSS- en frihetsfråga

Söndag 16 augusti 2020

LSS och den personliga assistansen är helt grundläggande frihetsfrågor för Liberalerna som parti. För oss har det alltid varit viktigt att öka friheten mest för dem som har allra minst. Men rätten till personlig assistans har steg för steg urholkats, både genom lagskärpningar och genom allt hårdare rättspraxis. Sedan 2015 har antalet personer som får assistans minskat kraftigt. Liberalerna kommer i budgetförhandlingarna prioritera:

  • Stopp för minuträkningen- Liberalerna har varit pådrivande för att återställa rätten till assistans för dem som behöver hjälp med andning och sondmatning, och det är nu genomfört. Det var nödvändigt, men det handlade om att lindra symtom på ett större problem: minuträkningen. Det behöver förtydligas att behovsprövningen ska utgå från en helhetsbedömning. Liberalerna vill därför ge detta som ett ytterligare uppdrag till den utredning som just nu jobbar med förslag om att förtydliga föräldraansvaret och stärka rätten till assistans vid behov av stöd med egenvård eller tillsyn.
  • Höj schablonersättningen- Personlig assistans ersätts per beviljad timme med ett schablonbelopp som betalas ut av Försäkringskassan. Det är svårt att få pengarna att räcka till arbetsledning, kompetensutveckling eller till att anställa assistenter med erfarenhet eller utbildning. Det går inte att bedriva personlig assistans utan assistenter. Ersättningsnivån behöver höjas.
  • En ny insats i LSS: ”Vardagsstöd”- Vi vill att fler ska kunna få personlig assistans – men stödet behöver också bli bättre till dem som har mindre omfattande funktionsnedsättningar. Vardagsstöd ska till exempel kunna handla om praktisk hjälp i hemmet, motivationsåtgärder, ledsagning, stöd vid föräldraskap mm. Idag får dessa personer ofta hemtjänst eller boendestöd via socialtjänsten och ledsagning enligt LSS. Genom att slå ihop det till en insats inom LSS blir det mer flexibelt för den som behöver stöd, och mer makt till den enskilde.

Läs mer om förslagen här.