Se alla

Liberalernas prioriteringar för kultur, idrott och civilsamhälle

Söndag 16 augusti 2020

Såväl kultur- som idrottsområdet har det fortsatt tufft. Även med nya riktlinjer för sammankomster kommer det sannolikt att innebära en fortsatt situation med mindre publikintäkter. Det kommer att ta tid för stora delar av sektorerna att återkomma till verksamhet i samma omfattning som innan pandemin. Liberalernas budgetprioriteringar är:

  • Stimulansbidrag för att nå nya grupper- Behovet fanns redan tidigare. Men
    med pandemin har det blivit ännu svårare att bredda deltagandet till nya
    socioekonomiska grupper. Ett sökbart stimulansbidrag på 100 miljoner kronor bör införas. Stödet ska kunna sökas av olika aktörer inom såväl idrott-som kulturområdet. Även kulturskolor bör kunna få stöd.
  • Genomför en stor lässatsning- Inrätta ett läsråd som samlar och samordnar olika aktörer som vill och kan främja barn och ungas läsning – t ex författare, förläggare, kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv. Bygg ut satsningarna på skol- och folkbibliotek och -bibliotekarier.
  • Tillsätt en ny kulturutredning- Redan före pandemin fanns behov inom kulturpolitiken att se över mål, medel och finansiering. Vi har sett hur digitaliseringen och de stora globala nätjättarna har förändrat förutsättningarna för stora delar av kulturlivet. Vi har sett hur sociala arvet fortsätter sätta djupa spår i hur barn tar del av kultur. Vi ser behov av att främja läsning. Det behövs helt enkelt en rejäl förnyelse av kulturpolitiken. Den bör starta nu och inte efter pandemin.

Läs mer här.