Se alla

Liberalerna försvarar arbetslinjen

Onsdag 12 augusti 2020

På en pressträff idag presenterade Nyamko Sabuni och Mats Persson viktiga prioriteringar inför höstens budgetförhandlingar. En viktig del är att stärka arbetslinjen genom att fler med låga inkomster ska få mer i plånboken. Med tonvikt mot de med allra lägsta inkomster presenterades på pressträffen skattesänkningar på ca 10 miljarder. Detta för att fler kan komma i arbete och att bidragsberoendet bryts.

Mot bakgrund av coronakrisens effekter finns behov att rädda arbetstillfällen, uppmuntra företag till att anställa och säkerställa att så många som möjligt kan gå från bidrag till arbete. En växande arbetslöshet kommer också i förlängningen att slå hårt mot unga och utrikes födda hårdast. Därför föreslår Liberalerna skattesänkningar för de med allra lägst inkomst.

Se dagens pressträff här.

Här kan du läsa mer om förslagen.