Se alla
Socialtjänsten Nyamko Sabuni

Liberalerna kräver att Försvarsberedningen sammankallas

Tisdag 4 januari 2022

Under sen höst och vinter har Ryssland koncentrerat militär trupp invid grannlandet Ukrainas gränser. Under den senaste tiden har detta följts av ryska krav på stoppad utvidgning av nya medlemsländer i Nato. Putin har även krävt ett stopp för fler Natobaser i Östeuropa. Rysslands agerande är inte bara ett hot mot den europeiska säkerhetsordningen, utan ett hot mot hela den globala säkerheten. Därför vill Liberalerna att regeringen kallar in försvarsberedningen och höjer den militära beredskapen efter Rysslands krav om att Sverige inte ska få anslutas till Nato. Nyamko Sabuni är orolig för Putins reaktion om Nato inte går med på hans krav.

Jag menar att Putin är oberäknelig och behöver stärka sin makt. Han är nog en sådan man som är beredd att använda alla maktmedel för att göra det, säger Nyamko Sabuni till TT.

Ryssland har mobiliserat ett stort antal soldater vid gränsen till Ukraina och kräver att Nato inte utökar sin försvarsallians. Sabuni menar att Putins krav om att varken Sverige eller Finland får ansluta sig till Nato är oacceptabla. Hon är osäker på om Putins krav utgör ett reellt militärt hot mot Sverige. Ryssland kan använda andra maktmedel om Ryssland angriper Ukraina för att sätta press på Sverige, såsom styrda flyktingströmmar och begränsning av elförsörjningen genom rysk gas.

Du kan läsa hela artikeln här.

Läs mer om vad Liberalerna tycker om Nato här.