Se alla

Bygg kärnkraft i hela landet

Fredag 7 januari 2022

Liberalerna har länge varnat för vilken allvarlig situation svensk elförsörjning befinner sig i. Under den senaste tiden har problemen blivit tydliga med elpriser som ibland varit tio gånger högre än det normala. Något är fundamentalt fel med energipolitiken.

Den rödgröna visionen om helt förnybart håller inte. Vattenkraften har inte förmågan att balansera den enorma mängd sol och vind som skulle krävas. Nu måste kärnkraften byggas ut i hela landet, skriver Nyamko Sabuni och Arman Teimouri i DN debatt.

För några år sedan hade Sverige ett av världens bästa elsystem. Efter de rödgrönas tid i regeringen så är detta inte längre fallet. Det som ligger till grund för förändringen är en uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet vid regeringsbildningen 2014. De kom då överens om att höja skatterna på kärnkraft och ställa nya krav för att göra det så dyrt att det i princip blev olönsamt med kärnkraft. Sedan 2014 har fyra kärnkraftsreaktorer stängt samtidigt som regeringen förhalar beslutet om slutförvaret. Det är tack vare Liberalerna som regeringen nu förstått allvaret och lovar att fatta ett beslut om slutförvaret den 27:e januari.

Det finns ett liberalt och borgerligt ­alternativ till den rödgröna energi­politik

Det finns ett liberalt och borgerligt alternativ till de rödgrönas politik som har satt oss i denna situation. Elförsörjningen måste fungera, framförallt när klimatomställningen innebär att elförbrukningen behöver som minst fördubblas under de kommande tjugo åren. Det är dags att politiken lyfter blicken och levererar lösningar som är långsiktigt hållbara. För att klara framtidens energibehov när fordonsflottan, industrin och hushållen elektrifieras behövs mer ren el. Därför presenterar Liberalerna tretton förslag för att få ordning på energiförsörjningen.

Liberalerna vill:

 1. Halvera elskatten på sikt. Sänk den med 5 öre (ca 2000 kronor per år för en vanlig villa).
 2. Att svenska kraftnät mäter, analyserar och underhållsplanerar bättre. Det kommer minska prisskillnaderna över landet.
 3. Se fler avtal om nedstyrning och elanvändning. Det frigör kapacitet och förbättrar möjligheten att hantera fel i nätet.
 4. Att spänningsstabiliteten söder om Dalälven återupprättas.
 5. Att regeringen presenterar mål för leveranssäkerheten.
 6. Upprätta en helt teknikneutral marknad för stödtjänster där aktörer som bidrar till kraftsystemets funktion får betalt.
 7. Förtydliga och upprätthålla kraven på den som vill ansluta till elnäten.
 8. Att förmågan att dela upp elnätet återskapas.
 9. Att de fossila bränslena ska bort, vi ska heller inte vara beroende av import av fossil el.
 10. Se att elnätet planeras byggs ut proaktivt.
 11. Bygga ut planerbar och väderberoende byggs ut i balans, balansen avgörs av hur leveranssäkerheten kan nås till en låg systemkostnad.
 12. Riva hinder och korta ledtider för ny elproduktion och elnät.
 13. Avskaffa förbudet för andra än de befintliga kärnkraftsägarna att bygga reaktorer.

Här kan du läsa hela artikeln.