Se alla

Gör det möjligt att maska namn på vittnen

Onsdag 29 december 2021

Idag presenterar Liberalerna ett ytterligare förslag för att fler ska våga vittna mot gängrelaterad brottslighet. Liberalerna vill göra det möjligt att sekretessbelägga personuppgifter i en förundersökning när den blir offentlig.

I dag finns det möjlighet för åklagare och domstol att sekretesskydda personuppgifterna för målsägande i vissa integritetskänsliga brott, till exempel sexualbrott. Men den möjligheten finns inte generellt i brottmål när det kan finnas en stark hotbild mot målsäganden eller vittnen. Det gäller särskilt brottmål gällande gängrelaterad brottslighet.

Vi har ju sekretessbelagda personuppgifter med koppling till sexualbrott. Vi menar att den typen av lagstiftning kan också möjliggöras för grova brott, speciellt med koppling till gängkriminalitet, säger Liberalernas partiledare, Nyamko Sabuni till Ekot.

Hotbilden är som starkast innan domen har avkunnats

När åtalet väcks offentliggörs deras identiteter genom förundersökningsprotokollet, vilket ökar risken för att de ska utsättas för övergrepp i rättssak. Hotbilden är ofta som allra starkast under perioden mellan att åtalet väcks och att domen avkunnas. För att skydda förhörspersoner bör det införas en sekretessgrund som möjliggör för vittnen och målsäganden att få sina personuppgifter sekretessbelagda. Detta ska vara möjligt i rättsfall med särskild hotbild, såsom vid gängrelaterade brott. Det betyder att den som begär ut förundersökningen inte får del av deras namn eller andra personuppgifter. Vid rättegången ska deras vittnesmål också kunna avläggas inom stängda dörrar, det vill säga utan åhörare.

Den som står åtalad och dennes advokat ska liksom i dag få del av hela förundersökningen inklusive personuppgifter. Förslaget inskränker alltså inte parternas rätt att få veta identiteten. Däremot skulle förslaget ge starkare skydd för målsägande eller vittnen genom att det inte blir möjligt för utomstående att ta reda på identiteten. I rättsfall där den åtalade sitter häktad med restriktioner, såsom ofta sker vid allvarligare brott, innebär förslaget också att inte heller den åtalade kan läcka uppgifterna under pågående rättsprocess.

Det här är bara en pusselbit i hur vi ska få människor att våga vittna, avslutar Sabuni.

Här kan du läsa hela artikeln.