Se alla

Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring

Tisdag 31 januari 2017

Två kommissioner med sammanlagt 14 arbetsgrupper arbetar med att utveckla Liberalernas politik.

Liberalernas jämställdhetspolitiska arbetsgrupp har nu lagt fram sin slutrapport: Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring

Gruppens ordförande, Gulan Avci, presenterade rapporten på DN Debatt den 1 februari:

”I över 25 år har debatten om en jämställd familjepolitik nästan enbart handlat om antalet öronmärkta månader. Det är en viktig fråga, och Liberalerna har tagit kampen för att det nu finns tre öronmärkta månader åt varje förälder. Det är vi stolta över.

Men det är dags att höja blicken bortom öronmärkta månader. Vi vill ta ett helhetsgrepp för att utforma en familjepolitik som möter dagens utmaningar.

Sverige ska vara ett jämställt, barnvänligt och föräldravänligt land. Med en ny familjepolitik vill vi skapa ökad kraft i utvecklingen mot jämställdhet. Inte bara i teorin utan också i verkligheten ska alla föräldrar, oavsett kön, ha samma chanser att kombinera jobb och familjeliv. Och i en liberal familjepolitik ska alla olika slags familjekonstellationer bli sedda.”

Läs DN Debatt här

Ladda ned rapporten här