Se alla

L: Låt de ukrainska mammorna jobba

Tisdag 19 april 2022

Idag skriver Liberalernas integrations- och migrationspolitiska talesperson, Robert Hannah, tillsammans med Gulan Avci, jämställdhetspolitisk talesperson på Expressens debattsida om att regeringens politik kommer leda till att ukrainska mammor passiviseras.

Majoriteten av de som kommer har utbildning

Enligt Migrationsverket är i princip alla som kommer i arbetsför ålder kvinnor. Barn som kommer till Sverige har rätt att gå i skolan. De ukrainska mammorna lämnas dock vind för våg. Regeringen har aviserat att ukrainska flyktingar ska få samhällsintroduktion och hjälp med kompetenskartläggning av Arbetsförmedlingen. Det är bra men långt ifrån tillräckligt.

Vi behöver göra rätt från början den här gången, ukrainare ska få en ärlig chans att komma in i vårt samhälle. De ukrainare som kommer vill försörja sig själva, både för att betala hyran och skicka pengar till släkt som är kvar i krigszonen. Ingen vet hur länge kriget kommer pågå, vi behöver vara förberedda på att många kan komma att kalla Sverige sitt hem.

Kvinnorättsorganisationen Kvinna till Kvinna varnar för att de kvinnor som kommer riskerar att bli utnyttjade. Polis vittnar om hur ukrainska kvinnor befaras bli offer för människohandel när de anländer till Sverige. Vi behöver ta dessa varningar på allvar. Redan vid det första mötet med Migrationsverket ska det finnas information om var man kan vända sig ifall man blir utnyttjad eller utsatt för våld. Vi behöver garantera att inga kvinnor blir offer för trafficking.

Oavsett hur länge kriget pågår tjänar ukrainska flyktingar på att lära sig grundläggande svenska. Vi vill att alla ska bli erbjudna SFI för att kunna ta de jobb som finns. Det säger regeringen blankt nej till. Trots att experter pekar på att svenska språket är biljetten in till det svenska samhället. För oss är det en självklarhet att den som kommer hit också behöver få en chans att lära sig språket. SFI kan även spela en viktig roll i att fånga upp kvinnor i riskzonen för människohandel och informera dem om deras rättigheter.

Bidrag får inte bli lösningen

Vi konstaterar att den passiviserande bidragspolitiken nått vägs ände. Arbetslösheten bland utrikesfödda kvinnor har ökat med 30 procent sen Socialdemokraterna kom till makten. Utrikes födda kvinnor utgör en tredjedel av alla långtidsarbetslösa i Sverige.

Sverige behöver en ny kurs i integrationspolitiken. Både för de som lever i utanförskap i vårt land i dag och de som nu flyr från Putins krig. Socialdemokraterna har misslyckats med integrationen av kvinnor under hela sin regeringstid. Deras politik har varit en grogrund för parallellsamhällen och utanförskap. Vi befarar att regeringen är på väg att misslyckas ännu en gång. Ukrainska mammor förtjänar bättre än så.

Läs hela debattartikeln här.