Se alla

Friskolors vinster ska inte göras på elevers bekostnad

Fredag 22 april 2022

Idag har Liberalernas partiledare Johan Pehrson berättat att han startat ett arbete för att se över hur vi kan säkerställa att inga vinster i landets friskolor görs på bekostnad av kvalitet och elevernas kunskapsresultat. Det skriver Dagens Industri om här.

Friskolor ska inte kunna göra övervinster. Liberalerna har därför satt igång ett arbete för att säkerställa att inga vinster i landets friskolor görs på bekostnad av kvalitet och elevernas kunskapsresultat.

Som liberaler brinner vi för frihet och kommer fortsätta försvara familjer och elevers rätt att välja skola med näbbar och klor. Vi motsätter oss bland annat Magdalena Anderssons förslag om att sänka skolpengen för de elever som valt fristående skolor och som vill ersätta dagens skolval med ett system där elever riskerar lottas till skolor. Men vi liberaler tillstår också att friskolesystemet efter trettio år behöver nödvändiga förändringar.

Att ta tag i detta är en fråga om förtroende för skolan. Det är också en fråga om att spela tillbaka bollen till liberalt sinnade väljare som tror på valfrihet, men som inser att dagens system måste utvecklas – inte avvecklas.

Läs mer om Liberalernas skolpolitik här.