Se alla

Ja till en europeisk koldioxidskatt – så ska den komma på plats

Lördag 9 mars 2019

Europas utsläpp känner inga nationsgränser. Därför är EU vår viktigaste arena för att driva igenom en ambitiös klimatpolitik. Och därför behöver EU få ett starkare mandat för att snabbt kunna minska de klimatskadliga utsläppen.

Liberalerna har sedan tidigare förespråkat en EU-gemensam skatt på koldioxid. Nu föreslår vi också en reform för att den lättare ska kunna komma på plats: Ett beslut om koldioxidbeskattning ska inte som idag kräva enhällighet. Det ska istället, som för de flesta lagstiftningsärendena inom EU, räcka med att en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna stöder förslaget. 

Liberalerna föreslår idag:

1. Ja till en europeisk koldioxidskatt. Genom en gemensam koldioxidskatt tar EU sitt gemensamma ansvar för klimatet och kan med större trovärdighet trycka på för att fler länder i världen ska möta klimathotet med nödvändiga reformer. Skatten bör på sikt tas in på EU-nivå medan ett första steg kan vara en harmoniserad lägstanivå för koldioxidbeskattning i EU:s medlemsländer. 

2. Ja till reformer för att en europeisk koldioxidskatt ska kunna bli verklighet. Vi vill att ett beslut om en europeisk koldioxidskatt ska kunna tas med kvalificerad majoritet istället för med krav på enhällighet. På så sätt skulle en europeisk koldioxidskatt verkligen kunna komma på plats. 

Läs mer här