Se alla

Tal av Jan Björklund – Liberalernas riksmöte i Västerås

Lördag 9 mars 2019

Det talade ordet gäller.

Tal av Jan Björklund på Liberalernas riksmöte i Västerås den 9 mars 2019

En blå himmel. I dagboken symboliserar den hennes familj; mamma, pappa och storasyster. En blå himmel som nu omringas av svarta moln. Moln som rycker allt närmre. Faran är på väg. De är avskurna. Den mörka massan framför dem är som en ogenomtränglig mur. En mur som vill att de förintas. Hon beskriver hur hon bönfaller efter hjälp.

Men den blå himlen slukas snart. För hon lever i det som kommer att vara Europas allra mörkaste stund. Undangömd. Förföljd. Sedan förrådd. Vi känner hennes drömmar genom dagböckerna. Anne Frank får ingen framtid. Hon mördas av nazisterna i koncentrationslägret Bergen-Belsen, 15 år gammal. 

Den europeiska historien är en berättelse om splittring och söndring mellan nationer. Om misstro och fiendskap mellan folk. Om värderingsstrider som utkämpas på slagfält. Det är en berättelse om folkmord. Om en järnridå. Om en mur genom Europa.   

Men ur ofriheten, massgravarna och krigskyrkogårdarna spirar en tanke om att istället för en mur bygga en bro. En bro från splittring till försoning. Från misstro till tillit. En bro från mörker till ljuset. Det behöver rinna mycket vatten under bron, men den bärs upp av hoppet om en bättre framtid. Den har freden i sitt dna. 

Den europeiska unionen var ett ställningstagande för liberala värderingar i en värderingsstrid som pågår än idag. 

Ondskan får aldrig segra. Liberaler får aldrig ge vika. Friheten ska försvaras.

-:-

I valrörelsen i höstas när Liberalerna lyfte EU-frågan var det en journalist som frågade mig; vad har egentligen EU gjort för oss? I samhällsdebatten har jag hört fler svar, bland annat om avskaffade roamingavgifter. Det är ju naturligtvis sant men vi måste lyfta blicken.

Jag ska svara på vad den europeiska unionen har gjort för oss. 

Vad sägs om fred i Europa. Två av 1900-talets ungdomsgenerationer ligger begravda på kyrkogårdar i spillrorna av ett Europa som inte kunde hålla samman. Idag löser vi konflikter vid förhandlingsborden istället för i skyttegravarna.

Vad sägs om demokrati i hela Europa. Berlinmuren föll för att människor i öst längtade efter friheten i väst. Samarbetet har stärkt demokratin i Europa.

Vad sägs om en välståndsnivå som aldrig tidigare skådats. Tillväxten och välfärden har lyfts tillsammans genom det europeiska samarbetet. 

Så;

EU betyder frihet i Europa. 

EU betyder demokrati i Europa.

EU betyder marknadsekonomi i Europa.

Vad har EU gjort för oss?

Vad sägs om mångfald istället för enfald.

Vad sägs om öppenhet istället för slutenhet.

Vad sägs om tolerans istället för inskränkthet.

  

Så vad är EU?

EU är frihandel.

EU är den största humanitära biståndsgivaren i världen.

EU är hållbar utveckling, klimatinvesteringar och fattigdomsbekämpning.

Det europeiska samarbetet är;

Stabilitet istället för kaos.

Hopp istället för rädsla.

Samarbete istället för splittring.

Vad EU gör för oss?

Samarbetar för ett bättre klimat.

Samarbetar mot organiserad brottslighet.

Samarbetar för mer välstånd.

EU:s uppgift; 

Att lösa samhällsutmaningar som klimat och konkurrenskraft.

Att försvara fred och frihet.

Att stå för mångfald och mänsklig rättigheter.

EU-motståndare bygger murar i Europa. EU-vänner bygger broar.

Det är därför Liberaler säger Ja till Europa!

-:-

Det ekonomiska samarbetet inom unionen är centralt. Det är mycket tack vare det som vi har en sådan hög levnadsstandard. Svensk BNP har ökat med runt 50 procent sedan vi blev medlemmar i EU för cirka 25 år sedan. Det är en betydligt starkare ökning än de 25 åren dessförinnan. 

Vi är en liten nation i utkanten av kontinenten och hela vårt välstånd avgörs av utvecklingen i Europa. Tre fjärdedelar av vår handel sker på EU:s inre marknad. Den europeiska inre marknaden är världens största gränsfria ekonomiska samarbetsområde som ger företag tillgång till över en halv miljard konsumenter. Detta är den svenska välfärdens guldsmedja. Det är här, på den europeiska marknaden, som svenska varor och tjänster omvandlas till mat på bordet i svenska hem, till resurser i skola och sjukvård och välfärd.

Macron och Merkel vill fördjupa det ekonomiska samarbetet ytterligare så att euroländerna blir ännu mer integrerade. Sveriges vägval är nu om vi ska vara hänga på och påverka eller om vi ska sitta på läktaren. Den som är med får större politiskt inflytande. Den som sitter på läktaren kommer mer och mer i periferin när andra fördjupar samarbetet. Dessutom är det så att i kristider är det säkrare med en större valuta än den svenska kronan.

Ni som nyligen varit utomlands i Europa har säkert märkt av den svaga kronan. För några år sedan kostade en Euro 8,25 idag kostar den 10,50. Det är en 25 procentig försvagning på bara några år. Dessa svängningar i valutan skapar stor osäkerhet för svenska företag eftersom man aldrig kan veta exakt hur mycket en order är värd ett par år senare. Samma valutasvängningar gör också att det blir riskabelt för utländska företag att göra affärer med svenska.

Det är dags för Sverige att vara med i EU på riktigt. Vi borde vara en del av EU:s inre kärna, med ett framtida mål om ett medlemskap i eurozonen.

Ska 28 länder i Europa kunna hävda sig mot Kina och Asien och mot Trumps handelskrig så måste vi hålla ihop.

Trygga jobb och stark välfärd skapar vi inte var och en för sig. Trygga jobb och stark välfärd skapar vi tillsammans.

  

-:-

Här hemma i Sverige går vi nu mot en lågkonjunktur vilket gör det än mer nödvändigt med stora liberala reformer inom arbetsmarknad, bostäder och skattepolitik.

I Januariavtalet har Socialdemokraterna tvingats till stora eftergifter. Det är bra för Sverige. Inom den ekonomiska politiken genomförs nu mer av borgerlig politik än vad den borgerliga Alliansregeringen gjorde i regeringsställning. Nu sänker vi trösklarna till arbetsmarknaden, det blir fler enkla jobb. Värnskatten avskaffas och marginalskatterna sänks. Utbildning ska löna sig bättre. RUT-avdraget utökas och arbetsgivaravgifterna sänks. Det blir fri hyressättning i nyproduktion.

Partivänner,

det har varit en turbulent politisk höst. Regeringsbildningen var en prövning för Sverige, men också en prövning för vårt parti. Men vi tog ansvar för Sverige och det är vi stolta över. De förtroendesiffror som vi nu ser kan ingen vara nöjd med, men jag är övertygad om att de är kortsiktiga. Att hålla fast vid det vi sagt och inte fladdra är det som skapar starkt förtroende på sikt.

Den regering som nu tillträtt var inte Liberalernas förstahandsval. Men eftersom inget av de traditionella regeringsalternativen fick tillräckligt med mandat för att kunna styra ensamma, så var det nödvändigt med bredare samarbeten.   

Det finns tre avgörande skäl för den uppgörelse som vi ingått med Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet; för det första att vi har fått igenom en omfattande liberal reformagenda. För det andra att vi får en stabil lösning som minimerar risk för parlamentariskt kaos. Och för det tredje minimerar vi inflytandet för de båda ytterkantspartierna. Den politiska tyngdpunkten hålls i mitten.  

Sverige står inför en rad framtidsutmaningar. De parallellsamhällen som växer fram i våra förorter måste motverkas. Genom Januariavtalet genomförs ett antal reformer på integrationspolitikens område som vi liberaler har krävt länge. Vi har fått igenom stopp för nya religiösa friskolor och obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända. Vi förverkligar språkkravet för medborgarskap som vi försökt få igenom i nästan två decennier. Det blir hårdare straff för hedersrelaterat våld, Lex Fadime införs. Vid de här brotten ska också utvisning ske oftare.    

När det gäller skolan så har vi liberaler varit mycket kritiska till den rödgröna regeringen. Vi har i uppgörelsen fått igenom flera förslag som Socialdemokraterna tidigare bekämpat som både handlar om mer kunskap och bättre studiero. Alla skolor som vill kommer att få sätta betyg från fyran. Vi förbereder ett förstatligande av skolan. Mobilförbud införs i klassrummen. Det blir fler lärarassistenter. Inkluderingstanken i skolan har gått för långt och drabbar de mest utsatta barnen; nu kommer de lättare att få den hjälp de behöver i särskilda undervisningsgrupper.     

Det blir inget inflytande för Vänsterpartiet över den förda politiken. Valfriheten består och Reepalu-utredningen kastas i papperskorgen. Vi inför en uppdaterad kömiljard inom vården, inför fast läkare och inför karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.

  

Partivänner,

Jag vet inte hur många gånger jag påtalat att regeringen och Stefan Löfven borde skämmas för neddragningarna inom LSS, för personer som lever med svåra funktionsnedsättningar.

Var och varannan dag har vi läst i tidningarna om barn och vuxna som drabbats oerhört av obarmhärtigheten. Jag har fått brev från förtvivlade föräldrar som inte orkar längre. Som inte får någon hjälp att ta hand om sina svårt sjuka barn. Det är smärtsamt att läsa. Men mest smärtsamt för dem som fått sin frihet fråntagen.

Barn som tvingats stanna på sjukhus istället för att få komma hem till sin familj. Vuxna som isoleras i sitt hem.

Människor som inte får den hjälp de behöver för att sondmatning och andning inte anses vara ett grundläggande behov.

Jag hör socialdemokraterna tala om fusk och kostnader. Men dessa barn som inte kan andas själva de är inte fuskare. De är barn i behov av hjälp. Jag har aldrig förstått vad det är som socialdemokraterna kan tycka är viktigare än att hjälpa samhället allra mest utsatta.

För oss liberaler var det otänkbart att ingå Januariavtalet utan att LSS återställdes. Detta är en av 1900-talets viktigaste frihetsreformer.

Liberaler, nu ska vi göra det. Den frihetsreform som infördes av Bengt Westerberg ska återställas. Människor med svåra funktionsnedsättningar ska få friheten tillbaka.     

-:-

Vi lever i en brytningstid. Vi har upplevt det förr. Brytningen mellan ofrihet och frihet. Mellan diktatur och demokrati. Mellan planekonomi och marknadsekonomi. Under efterkrigstiden så har hotet mot demokratin i vår världsdel kommit från vänster. Men idag är det högernationalismen som är på frammarsch i Europa och hela västvärlden. Den tar uttryck i Brexit och i Trump. Vi har Le Pen i Frankrike, Kaczynski i Polen, Orbán i Ungern och Jimmie Åkesson i Sverige. Ungern är det första EU-landet någonsin som enligt Freedom house 2019 inte längre betraktas som ett helt fritt land. Detta på grund av attacker på demokratiska institutioner, kontroll över opposition, media, akademi och domstolar. På grund av försämrade medborgerliga rättigheter för befolkningen. Det är en mycket allvarlig utveckling.

Trots att liberalismen har lett till mänsklighetens mest framgångsrika samhällen så vill högernationalisterna ersätta liberalism med nationalism. 

Jag älskar Sverige. Jag har varit yrkesmilitär i tolv år. Jag har varit beredd att försvara vår nation med vapen i hand. Men jag är livrädd för den politiska nationalismen. Jag är stolt svensk och jag är stolt europé. Det finns ingen motsättning däremellan.

Sverige är en del av Europa. Är man en sann Sverigevän så är man en sann europavän. 

-:-

Nu säger Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att de inte ska driva kravet om utträde i denna valrörelse. De tonar ner Swexit och kravet på en ny folkomröstning. Det är ju inte för att de helt plötsligt är positiva till den europeiska unionen. De ser att stödet för svenskt EU-medlemskap aldrig varit högre. De är rädda för att kaoset kring Brexit och de förödande konsekvenser som det kommer att få för britterna, kommer att ligga dem i fatet. På frågan hur Jonas Sjöstedt skulle ställa sig i en omröstning om svenskt EU-medlemskap så svarar han att han skulle rösta nej till EU. 

Sverigedemokraterna har bytt strategi; de ska nu åka till Bryssel för att därifrån steg för steg nedmontera samarbetet. De vill inte framåt, de vill bakåt, de vill stoppa den utveckling i liberal riktning som vi drivit på för i decennier.

Det är ingen slump att det är Sverigedemokraterna som vill inskränka den fria rörligheten i en värld som växer.

Det är ingen slump att det är Sverigedemokraterna som vill motverka globalisering i en värld som flätas samman.

Det är ingen slump att det är Sverigedemokraternas partiledare som inte kan välja mellan Putin och Macron.

Det här är på riktigt. Det handlar om ett politiskt parti som är en del av en rörelse som har en och samma agenda över hela västvärlden. Det är visionen om mindre samarbete, mer nationalism och mindre liberalism.

Europavänner,

Det är det här som ödesvalet i maj handlar om. Om det är högernationalismen eller liberalismen som ska dominera Europa i framtiden. Det handlar om vilka värderingar som ska ligga till grund för hela vår samhällsmodell.

Vi kommer ta fighten.

Och vi är inte ensamma. Tillsammans med liberaler runt om i Europa.

Med;

D66 och VVD i Nederländerna.

Demokraterna i Luxemburg.

Open-VLD och MR i Belgien.

Med;

Svenska folkpartiet i Finland.

Ciudadanos i Spanien.

FDP i Tyskland.

Tillsammans med;

Momentum i Ungern.

Nowoczesna i Polen.

En Marche i Frankrike.

Tillsammans tar liberaler fighten för det europeiska samarbetet. För friheten. Både i Sverige och i Europa.

-:-

Imorgon kommer Guy Verhofstadt, ledare för liberala gruppen i Europaparlamentet och tidigare liberal premiärminister i Belgien.

Idag välkomnar vi en av president Macrons närmaste medarbetare. Welcome Stanislas Guerini, general director for En Marche.

-:-

Den största globala utmaningen i vår tid är klimatet. De som är negativa till EU får gärna berätta för mig hur de ska lösa klimatkrisen utan samarbete. Sverige har höga klimatkrav. Att Sverige har höga koldioxidskatter och låga utsläpp visar att beskattning är effektivt. Men om klimatambitionerna stannar vid den svenska gränsen så kommer klimatet i världen inte bli bättre.

EU måste bli tuffare. Det behövs en gemensam koldioxidskatt inom unionen så att det inte längre lönar sig att flytta utsläppen till länder med lägre ambition. Vi måste också ta nästa steg för att göra EU mer handlingskraftigt. Om var och en av de 28 länderna har veto blir det ingen koldioxidskatt, därför borde den här typen av beslut fattas med kvalificerad majoritet. Då kan EU agera på riktigt.

När det var skarpt läge häromveckan så motsatte sig alla partier i Sveriges riksdag förutom Liberalerna att ge EU möjlighet att de facto införa en koldioxidskatt på europeisk nivå. Det gör mig besviken. Ingen annan enskild åtgärd skulle vara viktigare för att få ner utsläppen i Europa.

De flesta av riksdagens partier anser sig vara mijöpartier. Men när det kommer till kritan så finns det ett klimatparti på riktigt. Det är Liberalerna. 

-:-

Ängslan inför det europeiska samarbetet är stor i Sveriges riksdag. Från höger till vänster, från socialdemokrater till moderater, från kristdemokrater till miljöpartister och centerpartister. Man talar gärna i fina ordalag om EU men man är inte beredd att fördjupa samarbetet när det väl gäller.

De är emot ett fördjupat klimatsamarbete med en europeisk koldioxidskatt.

De är emot ett fördjupat ekonomiskt samarbete med bankunion, finanspakt och euromedlemskap.

Flera partier är emot att gå med i den europeiska åklagarmyndigheten som nitar den ekonomiska brottsligheten. Inom EU:s rättsliga samarbete finns det tre länder som idag står utanför åklagarmyndigheten. Det är Polen. Det är Ungern. Och det är Sverige. 

Partivänner,

Två partier vill lämna EU. Fem partier är skeptiska. Det finns bara ett parti som vill fördjupa det europeiska samarbetet.

Vårt besked i valrörelsen är detta;

Om du inte gillar Europa rösta på nån annan! Liberaler vill ha mer Europa!

-:-

Europamästerskapen i fotboll. Det brukar engagera människor. Men tänk tanken att alla länder skulle gå ut på plan och köra efter egna regler. Tyskland kör offside från mittlinjen, Frankrike flyttar straffpunkten till hörnflaggan, Spanien kör med 14 spelare på plan. Det skulle inte bli något om alla kör sitt eget race. För att samarbeta på plan krävs gemensamma regler. 

Nu säger Sverigedemokraterna att de vill samarbeta i Europa men de vill inte ha överstatlighet. Ingen makt till Bryssel, vi ska bestämma själva. Men överstatlighet med gemensamma regler är själva kärnan i det europeiska samarbetet. Hela inre marknaden är uppbyggd på överstatlighet. Innan vi hade gemensamma regler hade varje land var för sig krav på sina produkter. I Italien utformade man sina krav på bilar för Fiat och då blev det svårare att sälja andra bilar där. Alla länder gynnade sin egen industri. Kärnan i den inre marknaden är att alla tar del av en enorm marknad med gemensamma regler. Tar man bort överstatligheten så försvinner gemensamma lagar och regler och länderna skulle bli mer protektionistiska. Det skulle vara en katastrof för svensk export och ekonomi.

Om varje land kan lägga in sitt veto i alla frågor så blir det inga beslut fattade. 

Vi vet hur det är i Förenta nationernas säkerhetsråd där det är ett problem att fem stater var och en för sig har veto mot viktiga beslut. Det leder till handlingsförlamning. Vad tror ni händer om 28 EU-medlemmar ska ha mer veto mot enskilda beslut? 

Om samarbetet ska ge resultat och inte bara vara ett luftslott så måste vi kunna fatta fler beslut tillsammans utan veto. Annars kommer det att leda till en försvagning av samarbetet. Och om samarbetet försvagas så kommer vi åstadkomma mindre. 

Många människor är besvikna över att EU inte har levererat. Jag är medveten om det och kritiken är berättigad. EU har inte klarat av att förebygga finanskrisen och klara flyktingkrisen. Men många drar fel slutsats av det . Problemet är inte att att EU samarbetar för mycket, tvärtom, problemet är att EU-länderna samarbetar för lite.

Se till flyktingkrisen. När den var ett faktum 2015 så fungerade inte EU. Men hade vi haft ett fördelningssystem mellan EU-länderna på plats där alla hade tagit ansvar så hade det fungerat bättre. Istället för närmare 160 000 asylsökande till Sverige så hade vi tagit emot knappt 40 000 om andra hjälpt till. Lärdomen är att vi behöver samarbeta mer kring asyl och migration.

Det behövs också en stark europeisk union som står upp för liberala värderingar som kan försvara friheten från Putin och Ryssland. Försvarssamarbetet borde fördjupas mellan de västerländska demokratierna. Det gemensamma polissamarbetet Europol är inte heller tillräckligt. Det behövs ett europeiskt FBI, ett polissamarbete med både operativa befogenheter och mer av underrättelsesamarbete.

Europavänner,

Det känns speciellt att stå här idag. Det är mitt 12:e liberala riksmöte som partiledare. Det är i en omvälvande tid som vi samlas. En tid som behöver liberala krafter som slår vakt om friheten. En tid som behöver liberalismen mer än på mycket länge. Jag är mycket stolt över att vara en del av den liberala rörelsen och tillsammans med er ta striden för det europeiska samarbetet.

När de andra partierna antingen säger nej eller är skeptiska till det europeiska samarbetet så säger Liberalerna att vi ska ha mer samarbete. 

För klimatet.

För jobben.

För välfärden.

För tryggheten.

För friheten. För framtiden. Ja till Europa!

Tack!