Se alla

Pehrson: Hoten mot Sverige ska bekämpas med kraft

Torsdag 14 mars 2019

Idag har Säkerhetspolisens årsrapport för 2018 presenterats. Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson ser med oro på de ökande hoten mot Sverige.

– Det är ett allvarligt läge som SÄPO redogör i årsrapporten. Hoten mot Sverige syftar till att beskära vår frihet och vår liberala samhällsmodell. Det är avgörande att med full kraft bekämpa dessa hot för ett liberalt parti, säger Pehrson.

Johan Pehrson anser att regeringen måste se till att säkerhetspolisen får både de resurser och de verktyg de behöver.

– Hoten mot Sverige ökar och blir allt mer komplexa. De satsningar som görs under mandatperioden på Polismyndigheten måste också komma Säkerhetspolisen till del. Inför höstbudgeten bör vi vara öppna för resurstillskott för att bevara vår frihet, fortsätter Pehrson.

– Vi behöver även ge våra rättsvårdande myndigheter bättre verktyg. Vi har allt för länge dröjt med viktig lagstiftning för att sätta dit terrorister och dess medhjälpare. Vi bör se över de tvångsåtgärder som finns och utöka möjligheterna, avslutar Pehrson.