Vi är Liberalerna

Det liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. Tanken att varje människa ska få växa på egna villkor och ta ansvar för sig själv och sina medmänniskor har sedan dess varit grunden för all liberal politik.

Sådan är liberalismen

Liberalismen är en frihetsrörelse – det hörs redan på själva ordet, bildat från latinets liber som betyder fri.

Frihet, jämlikhet och solidaritet

Liberalismens historia

Så föddes ideérna om varje människas frihet.

Vi har tagit feministiska initiativ i mer än 100 år.

Varför blåklinten?

Flera svenska partier har en blomma som symbol. För Liberalerna är det blåklinten som gäller. En del tycker att den är ett ogräs som bör utrotas. Men vi tycker blomman är vacker och en prydnad för svensk kultur.

Blåklintens politiska historia är mer än hundra år gammal. Den användes på 1890-talet som symbol för den allmänna rösträttsrörelsen. Denna folkrörelse dominerades av liberaler och det var här man beslutade sig för att 1902 bilda Frisinnade landsföreningen, en föregångare till Liberalerna.

Frisinnade landsföreningen lanserade blåklinten som sin symbol i det första riksdagsvalet med allmän rösträtt för män 1911. På 1930-talet började Liberalernas ungdomsförbund att använda blåklinten som symbol. Folkpartiet återlanserade denna blomma 1980 och den är sedan dess ett fast inslag i den liberala profileringen.